Hotel Europa

Hotel Europa

Leto 2020, Rimini

Hotel Europa 3* – Rimini

LOKACIJA: nalazi se u centralnom delu Riminija, oblast Marina centro, na oko 100 m od plaže
HOTELSKA PONUDA: hotel poseduje recepciju, restoran, bar, lift, besplatan wi-fi kod recepcije, besplatno parking mesto.
SOBE: svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), fen, TV, telefon, sef, prazan frižider, balkon i klima uređaj
USLUGA: noćenje sa doručkom ili polupansion. Doručak – kontinentalni švedski sto, večera – izbor između dva menija
POGODNOSTI: centar mesta i blizina plaže
www.hoteleuropa.rn.it

Upit za rezervaciju

 

CENOVNIK:

Smestaj 19.6
28.6
26.6
05.7
03.7
12.7
10.7
19.7
17.7
26.7
24.7
02.8
31.7
09.8
07.8
16.8
14.8
23.8
21.8
30.8
28.8
06.9
04.9
13.9
Standard 1/2 ND 319€ 375€ 375€ 375€ 375€ 375€ 399€ 559€ 529€ 375€ 309€ 309€
Standard 1/2 PP 379€ 435€ 435€ 435€ 435€ 435€ 465€ 619€ 595€ 435€ 369€ 369€
Standard 1/2+1 ND 319€ 375€ 375€ 375€ 375€ 375€ 399€ 559€ 529€ 375€ 309€ 309€
Standard 1/2+1 PP 379€ 435€ 435€ 435€ 435€ 435€ 465€ 619€ 595€ 435€ 369€ 369€


U cenu je uračunato:
-prevoz autobusom turističke klase
-smeštaj u Riminiju u 1/2 , 1/2+1 i 1/2 +2 sobama (7 ili 14 noćenja u odabranom hotelu i na bazi odabrane usluge / doručak – kontinentalni švedski sto, večera – klasično usluživanje, u zavisnosti od hotela, izbor između dva menija)
-troškove organizacije i vođenja aranžmana
-usluge licenciranog pratioca grupe
-usluge predstavnika ino-partnera

 

1. Dan
Polazak iz Beograda u poslepodnevnim časovima sa dogovorenog mesta (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa).. Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Italiji.
2. Dan
Dolazak u Rimini. Smeštaj u hotel od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska).
2 – 8. Dan
Boravak na bazi 7 noćenja u izabranom hotelu na bazi odabrane usluge.
9. Dan
Napuštanje soba do 09:00 časova. Slobodno vreme. Polazak za Srbiju (za tačno vreme povratka (informisati se kod predstavnika agencije). Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku prema Srbiji.
10. Dan
Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima.
PUTNICI KOJI KORISTE SAMO USLUGU AUTOBUSKOG PREVOZA, CENA POVRATNE KARTE (PO OSOBI)
• ODRASLI 90 €
• DECA 2- 12 GODINA – 75 €
• NE POSTOJI MOGUĆNOST KUPOVINE AUTOBUSKE KARTE SAMO U JEDNOM PRAVCU
POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana):
NOVI SAD parking kod železničke stanice = 20 EUR
POPUSTI:
• deca od 0 – 2 godine BESPLATNO u pratnji dve punoplatežne osobe (nemaju sedište u autobusu, nemaju krevet u hotelu)
SOPSTVENI PREVOZ:
• CENA ARANŽMANA SE UMANJUJE ZA 50 € (odrasli) i 35 € (deca od 2-12 god.)
• pre polaska na put podići u agenciji vaučer, koji mogu tražiti granične vlasti prilikom ulaska u druge zemlje
• putnici koji putuju sopstvenim prevozom ne ostvaruju popust za spajanje smena
• postoji mogućnost dodatnih noćenja uz doplatu u gradovima po izboru (raspitati se u agenciji)
NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:
1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana najkasnije do 15.12.2019.
3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)
NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.


NAPOMENE:

Putnici su dužni da prilikom rezervacije aranžmana dostave ispravan broj mobilnog telefona. Organizator putovanja dva dana pred put šalje obaveštenje o polasku sms porukom.
– Ukoliko putnik ne dobije sms poruku, dužan je da kontaktira agenciju radi dobijanja tačnih informacija o polasku.
– Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti
– Svaki komad prtljaga mora biti obeležen Viva tegovima sa upisanim podacima putnika (ime i prezime, broj telefona)
– Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
– Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
– Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
– Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
– Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
– Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

U hotelske sobe/apartmane se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.vivatravel.rs
– Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela
– U većini hotela doručak se služi na bazi švedskog stola, a ručak i večera – klasično usluživanje, u zavisnosti od hotela, izbor između dva menija (piće nije uključeno u cenu). Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
– Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak
– U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti krevet mogu biti pomoćni kreveti. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet
– Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela
– Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)
– Iako pojedini hoteli imaju svoje plaže, postoji mogućnost da se suncobrani i ležaljke doplaćuju
– Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

Cenovnik za Rimini ( leto 2020.godine) br.1 od 20.11.2019.

 

Uz ovaj cenovnik važe opšti uslovi putovanja Organizatora putovanja Licenca OTP BR.107/2016.

 Turisticka agencija  „SOLE AZUR“ nastupa u svojstvu posrednika!