Dvorci Bavarske-Nova godina

Dvorci Bavarske-Nova godina

Impozantan broj dvoraca je izgrađen tokom prethodnih hiljadu godina u najjužnijoj nemačkoj pokrajini, Bavarskoj, čiji je glavni grad Minhen. Ove građevine su tokom vekova bile sedišta najvažnijih istorijskih događaja i u njima su živele najpoznatije ličnosti nemačke istorije. Takozvana „Romantična ruta“ kao najznačajniji trgovački put kroz Bavarsku donosila je prosperitet i bogatstvo,a radi njene zaštite mnogo dvoraca i utvrđenja je sagrađeno upravo uz ovaj put.
Jedna od najpoznatijih turističkih atrakcija Nemačke je „Romantična ulica“ koja je nastala 1950. godine kako bi privukla turiste u tek stvorenu Federalnu Republiku Nemačku. Danas, najpoznatiji i najposećeniji dvorci su oni koji je izgradio kralj Ludvig II: Nojšvanštajn, Linderhof, Herenhimze… Dvorci su izgrađeni u oblasti Bavarskih Alpa. Izgradnja ovih dvoraca teži da prikaže i sačuva ne samo starogermansku mitologiju,već i romantičan, viteški srednji vek u Nemačkoj.

OBILASCI: Salzburg, Minhen, dvorci Nojšvanštajn, Linderhof i Herenhimze, Fisen

 • Program 6 dana/3 nocenja

  Opis

  Termin putovanja 

  Smestaj

  Cena po osobi

  Docek Nove
  godine

  30.12.2019–04.01.2020.

  Hotel Tryp by
  Wyndham Munich
  North 3*

  189 €

  Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
  Cene iz tabele su u evrima

  CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
  -prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
  -smeštaj u Minhenu (3 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelima u rangu 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama
  -obilaske prema programu (Minhen, Salzburg)
  -troškove organizacije i vođenja aranžmana
  -usluge licenciranog pratioca grupe

  CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

  -troškove rezervacija, ulaznica i prevoza za dvorce Linderhof, Nojšvanštajn/Hoenšvangau i Herenhimze – 40 € (plaćanje na licu mesta)
  -vožnju brodom do zamka Herenhimze (povratna karta, plaća se na licu mesta) – 8 € odrasli / 4 € deca od 4 – 12 godina / besplatno deca od 0 – 4 godine
  -međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka 
  -osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja. 
  PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OBE VRSTE OSIGURANJA
  -peronsku kartu (stanični vaučer) za ulazak na perone Beogradske autobuske stanice (BAS)

  NAPOMENA: Svi autobuski polasci odvijaju se sa glavne autobuske stanice
  u Beogradu ( BAS-a). Za ulazak na perone odakle polaze autobusi neophodno je imati peronsku kartu ( stanični vaučer).
  Peronsku kartu (stanični vaučer) moguće je kupiti u turističkoj agenciji po ceni od 50,00 dinara po osobi (deca od 0-2 godine ne plaćaju stanični vaučer) ili direktno na šalterima BAS-a po ceni od 190,00 dinara po osobi .

  .

 • 1. dan 30.12.2019.  BEOGRAD
  Polazak iz Beograda oko 20:00 sa perona glavne autobuske stanice ( BAS –a ), ulaz iz Karađorđeve ulice,(proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Noćna vožnja kroz Hrvatsku, Sloveniju i Austriju prema Nemačkoj.
  2. dan 31.12.2019.  SALZBURG – MINHEN
  Dolazak u jutarnjim časovima u poznati austrijski grad Salzburg. Po dolasku obilazak grada: Katedrala, Glokenšpil,Nadbiskupska palata, Mocartova kuća, Getraidegase, Mirabel dvorac i vrt… Slobodno vreme. Nastavak putovanja prema Minhenu. Smeštaj u hotel. Individualni odlazak na DOČEK NOVE 2020. GODINE. Individualni povratak u hotel. Noćenje.
  3. dan 01.01.2020.  MINHEN
  Doručak. Panoramski obilazak Minhena: dvorac Nimfenburg – letnja rezidencija dinastije Vitelsbah, kraljevska rezidencija, Nacionalna opera i pozorište, galerija nove i stare Pinakoteke, glavni trg Marienplac sa starom i novom zgradom opštine i čuvenim Glokenšpilom (zvona), pijaca Viktualienmarkt… Nakon obilaska slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti (preporuka: pinakoteke, muzej BMW, Olimpijsko selo…). Povratak u hotel. Noćenje.
  4. dan 02.01.2020. MINHEN – DVORAC NOJŠVANŠTAJN – DVORAC LINDERHOF – FISEN –
  MINHEN
  Doručak. Odlazak do dvorca Nojšvanštajn, koji je podignut na nepristupačnoj litici u stilu staronemačkih viteških zamkova. Inspirisao je Volta Diznija na izradu prepoznatljive “špice” za brojne crtane filmove. Nastavak putovanja do gradića Fisen, koji se nalazi na najvišoj tački u Bavarskoj (808m nadmorske visine). Nakon obilaska, nastavak putovanja do dvorca Linderhof, palate bavarskog kralja Ludviga II (druga polovina XIX veka). Prvobitno je izgrađen za potrebe lova, a za Ludvigovog oca Maksimilijana II, kasnije ga je Ludvig II preuredio, u skladu sa svojim ukusom za
  ekscentričnost i pozlatio njegove odaje. Povratak u Minhen u večernjim časovima. Noćenje.
  5. dan 03.01.2020.  MINHEN – DVORAC HERENHIMZE
  Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela. Polazak prema najvećem bavarskom jezeru Himze. Po dolasku vožnja brodom do ostrva na kojem se nalazi prelepi dvorac Herenhimze. Obilazak dvorca, koji je podignut poslednji, u rokoko stilu, po uzoru na Versaj. Nakon obilaska povratak brodom sa ostrva. U poslepodnevnim časovima polazak za Beograd.
  Noćna vožnja kroz Austriju, Sloveniju i Hrvatsku prema Beogradu.
  6. dan 04.01.2020. BEOGRAD
  Dolazak u Beograd (na dolazne perone) u ranim jutarnjim časovima. ( Kraj usluga )

   

  DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 40% od cene aranžmana
  POPUSTI:
  -deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)
  -deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju pomoćni ležaj u hotelu)
  -treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%
  SOPSTVENI PREVOZ:
  NE POSTOJI MOGUĆNOST UMANJENJA CENE ZA SOPSTVENI PREVOZ
  -pre polaska na put podići u agenciji vaučer, koji mogu tražiti granične vlasti prilikom ulaska u druge zemalje
  -postoji mogućnost dodatnih noćenja uz doplatu u gradovima po izboru (raspitati se u agenciji)
  POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana):
  -OSTALA MESTA – postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama,restoranima i motelima uz autoput Beograd – Zagreb do graniĉnog prelaza Batrovci (granica sa Hrvatskom).
  -NOVI SAD parking kod ţelezniĉke stanice 15 eur

  Uz ovaj cenovnik važe opšti uslovi putovanja Organizatora putovanja. Turisticka agencija “SOLE AZUR“ nastupa u svojstvu posrednika!

  .

 • NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
  *U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji 
  *Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
  *Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja.
  *U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren
  popust u iznosu od 5 %.
  *Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.
  *Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
  *Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja,jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

  OPŠTE NAPOMENE:
  Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
  *Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
  *Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
  *Svaki komad prtljaga mora biti obeležen Viva obeleživačima sa upisanim podacima putnika (ime i prezime, broj telefona)
  *Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
  *Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
  *Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
  *Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
  *Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
  *Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
  *Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
  *Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti
  onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
  *Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

  Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja (licenca OTP br. 107/2016) Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja
  putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
  Cenovnik za Dvorce Bavarske (Docek Nove 2020 god,bus 6 dana) br.1 od 10.09.2019.

  Turistička agencija “SOLE AZUR“ nastupa u svojstvu posrednika!

  .

 • NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

  1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
  2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana BEZ KAMATE najkasnije do:
  Za polaske od 01.01. do 01.02.2019……….…………….…….15.04.2019.
  Za polaske od 01.02. do 01.04.2019……….…………….…….15.06.2019.
  Za polaske od 01.04. do 01.06.2019……….…………….…….15.08.2019.
  Za polaske od 01.06. do 01.10.2019……….…………….…….15.12.2019.
  3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)

  .

 • Smeštaj je u Minhenu (Nemačka) u hotelima u rangu 3* ili 4*. Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC.
  Smeštaj je u navedenom hotelu do popune mesta:

  HOTEL TRYP BY WYNDHAM MUNICH NORTH 3* www.tryphotels.com/en/our-hotels/germany/munich/tryp-bywyndham-munich-north/
  Hotel se nalazi na liniji gradskog prevoza, na oko 20km od centra grada. Hotel ima 143 sobe, restoran, bar, besplatan WiFi. Svaka soba ima kupatilo (tuš/WC), TV, telefon. Doručak se služi po principu samoposluživanja.

  .

HOTEL YESTREBETS 4*

HOTEL YESTREBETS 4*, BOROVEC, BUGARSKA ZIMOVANJE 2019/2020

Borovec je moderan ski centar, smešten na najvišoj planini Balkana – Rili (2.925 m). Na severnim obroncima jedne od najlepših evropskih planina, na nadmorskoj visini od 1.350 metara, u gustoj borovoj šumi, Borovec posetiocima nudi idealne uslove za odmor tokom cele godine. Fantastični skijaški tereni, moderne žičare i ski liftovi, kao i veliki broj snežnih topova, učinili su Borovec jednim od najpopularnijih ski centara u Jugoistočnoj Evropi. Udaljen je svega 75 km od Sofije, 235 km od Niša i 475 km od Beograda.

Lokacija: Luksuzan hotel Yastrebets Borovec, okružen borovom šumom,  smešten na samoj stazi, pored ski lifta, udaljen 2,5  km od centra Boroveca.

Smeštaj: Hotel je renoviran 2006. godine i raspolaže sa 34 dvokrevetne sobe, 7 apartmana, kao i 12 moderno opremljenih brvnara (vila) izgrađenih u finskom stilu.

 • Dvokrevetna standard soba za 2-3 osobe (2+1): francuski ili dva odvojena ležaja,  pomoćni ležaj, SAT TV, DVD plejer, telefon, mini bar, WiFi internet, sef, kupatilo sa fenom, balkon.
 • Jednosobni apartman za 2-3 osobe (2+1): spavaća soba sa francuskim ležajem, dnevni boravak sa sofom na razvlačenje, SAT TV, DVD, telefon, mini bar, WiFi internet, sef, kupatilo sa fenom, balkon.
 • Finska vila za 4-5 osoba (4+1): smeštene u blizini hotela, u šumskom ambijentu. Sve brvnare su dvospratne. Na prvom spratu se nalazi spavaća soba sa francuskim ležajem i dnevni boravak sa sofom na razvlačenje, a na drugom spratu je još jedna spavaća soba. Sve brvnare sadrže: finsku saunu, SAT TV, telefon, DVD plejer, mini bar, WiFi internet, sef, balkon, individualni parking.

Sadržaj hotela: recepcija, lobi, lobi  bar, restoran, spa centar, zatvoren bazen, sauna, fitness sala, đakuzi, masaža, menjačnica, noćni klub, diskoteka i skijašnica koja se dodatno plaća. Gostima su na raspolaganju room servis, kozmetički salon, parking.

Besplatne usluge: korišćenje zatvorenog bazena, saune, fitnesa, đakuzija, parnog kupatila, ledene fontane, relax sobe.

Ishrana: Noćenje sa doručkom. Mogućnost doplate za polupansion (doručak i večera): odrasli – 23 eur/deca 4-12,99 god – 10 eur dnevno po osobi.

 

Uz ovaj cenovnik važe Opšti uslovi putovanja Organizatora putovanja OTP 11/2019.
Turisticka agencija “SOLE AZUR“ nastupa u svojstvu posrednika!

Venecija – Nova godina 3nocenja

Venecija – Nova godina 3 nocenja

Dočekajte Novu godinu u romantičnoj Veneciji i iskoristite novogodišnja i božićna sniženja za kupovinu poklona sebi i dragim osobama u ekskluzivno opremljenim tržnim centrima u blizini Venecije.
Koneljano se nalazi u oblasti Veneto, u severnom delu Italije. Čuveni slikar Cima da Koneljano je rođen u ovom gradu, pa je rodna kuća ovog slikara jedna od najvećih znamenitosti Koneljana. Glavna ulica Contrada Grande vodi do trga koji je dobio ime upravo po ovom slikaru – Piazza Cima.

OBILASCI: Outlet Palmanova – Venecija – Padova – Verona

 

 • Program 6 dana/3 nocenja

  Opis

  Termin putovanja 

  Smestaj

  Ukupna cena po osobi

  Docek Nove
  godine

  29.12.2019. – 03.01.2020.

  Citta di Conegliano 4*

  109€ SPECIJALNA PONUDA
  119€ REDOVNA CENA

  Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
  Cene iz tabele su u evrima

  CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
  -prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
  -smeštaj u Koneljanu (3 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3*ili 4* u 1/2 i 1/2+1 sobama
  -obilaske prema programu (Trst, Venecija) i poseta tržnog centra
  -troškove organizacije i vođenja aranžmana
  -usluge licenciranog pratioca grupe

  CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
  -međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka 
  -Osiguranje od otkaza ili prekida turistickog putovanja. 
  PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OBE VRSTE OSIGURANJA
  -obaveznu gradsku komunalnu taksu (plaća se na recepciji hotela) – za boravak u hotelima sa 3* – 1,60 € po noćenju / po osobi, a za boravak u hotelima sa 4* – 1,80 € po noćenju / po osobi.
  -ulaznice i fakultativne izlete
  -vožnju brodom do Venecije – 25 € odrasli / 15 € deca (povratna karta za Novogodišnju noć)
  -vožnju brodom do Venecije – 20 € odrasli / 12 € deca (povratna karta za 02.01.2020.)
  -peronsku kartu (stanični vaučer) za ulazak na perone Beogradske autobuske stanice (BAS )

  NAPOMENA: Svi autobuski polasci odvijaju se sa glavne autobuske stanice
  u Beogradu ( BAS-a). Za ulazak na perone odakle polaze autobusi neophodno je imati peronsku kartu ( stanični vaučer).
  Peronsku kartu (stanični vaučer) moguće je kupiti u turističkoj agenciji po ceni od 50,00 dinara po osobi (deca od 0-2 godine ne plaćaju stanični vaučer) ili direktno na šalterima BAS-a po ceni od 190,00 dinara po osobi .

  .

 • 1. dan 29.12.2019. – BEOGRAD
  Polazak oko 19:00 časova sa sa perona glavne autobuske stanice (BAS –a), ulaz iz Karađorđeve ulice (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Italiji.
  2. dan 30.12.2019. – TRST – OUTLET PALMANOVA – KONELJANO
  Jutarnji dolazak u Trst. Panoramski obilazak grada. Slobodno vreme za individualne aktivnosti .Nastavak putovanja ka Outletu Palmanova (www.palmanovaoutlet.it) koji je veoma poznat u Evropi – radnje najpoznatijih svetskih robnih marki(ženska, muška, dečija i sportska garderoba, igračke, stvari za kuću, pokloni, cipele, šminka…). Slobodno vreme za kupovinu. U poslepodnevnim časovima nastavak putovanja do mesta Koneljano – drugi po veličini grad okruga Trevizo.
  Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
  3. dan 31.12.2019. – KONELJANO – VIĆENCA – VENECIJA – KONELJANO
  Doručak. Nakon doručka slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakulatativnog izleta do Vićence. Grad Vićenca se od 1994.godine nalazi na UNESCO listi svetske kulturne baštine. Poznat je po umetnosti i arhitekturi. Za lepotu grada najzaslužniji je čuveni arhitekta Andrea Paladio koji je izgradio veliki broj vila i palata kako u samom gradu tako i u njegovoj okolini. Nakon obilaska grada povratak u Koneljano. U večernjim časovima mogućnost fakultativnog odlaska u Veneciju na doček Nove godine. Po dolasku u luku Punta Sabioni ukrcavanje na brod.
  Vožnja brodom do venecijanskog pristaništa. DOČEK NOVE 2020. GODINE. U ranim jutarnjim časovima povratak brodom u luku Punta Sabioni. Povratak u hotel. Noćenje.
  4. dan 01.01.2020. – KONELJANO – PADOVA – VERONA – KONELJANO
  Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti aktivnosti ili mogućnost organzovanja fakultativnog obilaska Padove i Verone. Padova je grad u kome su svoj pečat ostavili umetnici poput Đota i Donatela. Nakon obilaska slobodno vreme i nastavak putovanja prema Veroni – grada Romea i Julije. Po dolasku obilazak grada: amfiteatar „Arena“, Trg Bra, Julijina kuća… Nakon obilaska Verone, slobodno vreme. U dogovoreno vreme povratak u Koneljano. Noćenje.
  5. dan 02.01.2020. – KONELJANO – VENECIJA
  Doručak. Napuštanje hotela. Odlazak u luku Punta Sabioni. Vožnja brodom do venecijanskog pristaništa. Venecija je nekadašnja srednjevekovna Mletačka Republika, izgrađena je na 120 ostrva, ima 177 kanala i oko 400 mostova. Obilazak grada: most Uzdaha, Duždeva palata (nije predviđen grupni ulazak), stubovi zaštitnici grada, crkva Santa Maria della Salute,
  Trg Svetog Marka, crkva Svetog Marka, toranj Kampanile, most Rialto… Nakon obilaska slobodno vreme. U poslepodnevnim časovima povratak brodom u luku Punta Sabioni i polazak ka Beogradu. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku prema Beogradu.
  6. dan 03.01.2020. – BEOGRAD
  Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima. (Kraj usluga)

   

  CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):
  *Verona i Padova – 25 € odrasli / 15 € deca
  *Vićenca – 20 € odrasli / 15 € deca
  NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
  Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, inopartnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.
  DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 40% od cene aranžmana
  POPUSTI:
  -deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)
  -deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu)
  -treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%
  SOPSTVENI PREVOZ:
  NE POSTOJI MOGUĆNOST UMANJENJA CENE ZA SOPSTVENI PREVOZ
  -pre polaska na put podići u agenciji vaučer, koji mogu tražiti granične vlasti prilikom ulaska u druge zemalje
  -postoji mogućnost dodatnih noćenja uz doplatu u gradovima po izboru (raspitati se u agenciji)
  POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana):
  -OSTALA MESTA – postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama,restoranima i motelima uz autoput Beograd – Zagreb do graniĉnog prelaza Batrovci (granica sa Hrvatskom).
  -NOVI SAD parking kod ţelezniĉke stanice 15 eur

  Uz ovaj cenovnik važe opšti uslovi putovanja Organizatora putovanja. Turisticka agencija “SOLE AZUR“ nastupa u svojstvu posrednika!

  .

 • NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
  *U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji 
  *Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
  *Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja.
  *U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren
  popust u iznosu od 5 %.
  *Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.
  *Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
  *Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja,jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

  OPŠTE NAPOMENE:
  Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
  *Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
  *Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
  *Svaki komad prtljaga mora biti obeležen Viva obeleživačima sa upisanim podacima putnika (ime i prezime, broj telefona)
  *Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
  *Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
  *Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
  *Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
  *Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
  *Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
  *Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
  *Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti
  onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
  *Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

  Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja (licenca OTP br. 107/2016) Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja
  putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
  Cenovnik za Veneciju (Docek Nove 2020 god,bus 6 dana) br.1 od 10.09.2019.

  Turistička agencija “SOLE AZUR“ nastupa u svojstvu posrednika!

  .

 • NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

  1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
  2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana BEZ KAMATE najkasnije do:
  Za polaske od 01.01. do 01.02.2019……….…………….…….15.04.2019.
  Za polaske od 01.02. do 01.04.2019……….…………….…….15.06.2019.
  Za polaske od 01.04. do 01.06.2019……….…………….…….15.08.2019.
  Za polaske od 01.06. do 01.10.2019……….…………….…….15.12.2019.
  3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)

  .

 • OPIS I LOKACIJA HOTELA:
  Hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u navedenom hotelu
  do popune mesta:

  HOTEL CITTA DI CONEGLIANO 4* http://www.hcc.it/
  Hotel se nalazi u centru grada Koneljano (oblast Veneto). Hotel poseduje restoran, bar, privatni parking.
  Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/wc), fen, telefon, televizor, mini bar, klima uređaj.
  Doručak – kontinentalni švedski sto.

  .

Venecija – Nova godina 2nocenja

Venecija – Nova godina 2nocenja

Dočekajte Novu godinu u romantičnoj Veneciji i iskoristite novogodišnja i božićna sniženja za kupovinu poklona sebi i dragim osobama u ekskluzivno opremljenim tržnim centrima u blizini Venecije.
Koneljano se nalazi u oblasti Veneto, u severnom delu Italije. Čuveni slikar Cima da Koneljano je rođen u ovom gradu, pa je rodna kuća ovog slikara jedna od najvećih znamenitosti Koneljana. Glavna ulica Contrada Grande vodi do trga koji je dobio ime upravo po ovom slikaru – Piazza Cima.

OBILASCI: Outlet Palmanova – Venecija – Padova – Verona

 • Program 5 dana/2 nocenja

  Opis

  Termin putovanja 

  Smestaj

  Ukupna cena po osobi

  Docek Nove
  godine

  30.12.2019. – 03.01.2020.

  Citta di Conegliano 4*

  89€ SPECIJALNA PONUDA
  99€ REDOVNA CENA

  Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
  Cene iz tabele su u evrima

  CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
  -prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
  -smeštaj u mestu Koneljano (2 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* ili 4* u 1/2 i 1/2+1 sobama
  -obilaske prema programu (Venecija) i poseta tržnog centra
  -troškove organizacije i vođenja aranžmana
  -usluge licenciranog pratioca grupe

  CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
  -međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka 
  -Osiguranje od otkaza ili prekida turistickog putovanja. 
  PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OBE VRSTE OSIGURANJA
  -obaveznu gradsku komunalnu taksu (plaća se na recepciji hotela) – za boravak u hotelima sa 3* – 1,60 € po noćenju / po osobi, a za boravak u hotelima sa 4* – 1,80 € po noćenju / po osobi.
  -ulaznice i fakultativne izlete
  -vožnju brodom do Venecije – 25 € odrasli / 15 € deca (povratna karta za Novogodišnju noć)
  -vožnju brodom do Venecije – 20 € odrasli / 12 € deca (povratna karta za 02.01.2020.)
  -peronsku kartu (stanični vaučer) za ulazak na perone Beogradske autobuske stanice (BAS )

  NAPOMENA: Svi autobuski polasci odvijaju se sa glavne autobuske stanice
  u Beogradu ( BAS-a). Za ulazak na perone odakle polaze autobusi neophodno je imati peronsku kartu ( stanični vaučer).
  Peronsku kartu (stanični vaučer) moguće je kupiti u turističkoj agenciji po ceni od 50,00 dinara po osobi (deca od 0-2 godine ne plaćaju stanični vaučer) ili direktno na šalterima BAS-a po ceni od 190,00 dinara po osobi .

  .

 • PROGRAM PUTOVANJA

  1. dan 30.12.2019. – BEOGRAD
  Polazak oko 189:00 časova sa perona glavne autobuske stanice (BAS –a), ulaz iz Karađorđeve ulice (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Italiji.
  2. dan 31.12.2019. – OUTLET PALMANOVA – KONELJANO – VENECIJA – KONELJANO
  Prepodnevni dolazak u tržni centar u blizini mesta Palmanova (www.palmanovaoutlet.it) koji je veoma poznat u Evropi –radnje najpoznatijih svetskih robnih marki (ženska, muška, dečija i sportska garderoba, igračke, stvari za kuću, pokloni,cipele, šminka…). Slobodno vreme za kupovinu. U poslepodnevnim časovima nastavak putovanja do mesta Koneljano –drugi po veličini grad okruga Trevizo. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. U večernjim časovima mogućnost fakultativnog
  odlaska u Veneciju na doček Nove godine. Po dolasku u luku Punta Sabioni ukrcavanje na brod. Vožnja brodom do venecijanskog pristaništa. DOČEK NOVE 2020. GODINE. U ranim jutarnjim časovima povratak brodom u luku Punta Sabioni. Povratak u hotel. Noćenje
  3. dan 01.01.2020. – KONELJANO – PADOVA – VERONA- KONELJANO
  Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost organzovanja fakultativnog obilaska Padove i Verone.Padova je grad u kome su svoj pečat ostavili umetnici poput Đota i Donatela. Nakon obilaska slobodno vreme i nastavak putovanja do Verone – grada Romea i Julije. Po dolasku obilazak grada: amfiteatar „Arena“, Trg Bra, Julijina kuća… Nakon obilaska Verone slobodno vreme za individualne aktivnosti. U dogovoreno vreme povratak u Koneljano. Noćenje.
  4. dan 02.01.2020.– KONELJANO – VENECIJA
  Doručak. Napuštanje hotela. Odlazak u luku Punta Sabioni. Vožnja brodom do venecijanskog pristaništa. Venecija je nekadašnja srednjevekovna Mletačka Republika, izgrađena je na 120 ostrva, ima 177 kanala i oko 400 mostova. Obilazak grada: most Uzdaha, Duždeva palata (nije predviđen grupni ulazak), stubovi zaštitnici grada, crkva Santa Maria della Salute,
  Trg Svetog Marka, crkva Svetog Marka, toranj Kampanile, most Rialto… Nakon obilaska slobodno vreme. U poslepodnevnim časovima povratak brodom u luku Punta Sabioni i polazak ka Beogradu. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku prema Beogradu.
  5. dan 03.01.2020. – BEOGRAD
  Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima. (Kraj usluga)

   

  CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):
  *Verona i Padova – 25 € odrasli / 15 € deca
  *Vićenca – 20 € odrasli / 15 € deca
  NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
  Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, inopartnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.
  DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 40% od cene aranžmana
  POPUSTI:
  -deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)
  -deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu)
  -treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%
  SOPSTVENI PREVOZ:
  NE POSTOJI MOGUĆNOST UMANJENJA CENE ZA SOPSTVENI PREVOZ
  -pre polaska na put podići u agenciji vaučer, koji mogu tražiti granične vlasti prilikom ulaska u druge zemalje
  -postoji mogućnost dodatnih noćenja uz doplatu u gradovima po izboru (raspitati se u agenciji)
  POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana):
  -OSTALA MESTA – postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama,restoranima i motelima uz autoput Beograd – Zagreb do graniĉnog prelaza Batrovci (granica sa Hrvatskom).
  -NOVI SAD parking kod ţelezniĉke stanice 15 eur

  Uz ovaj cenovnik važe opšti uslovi putovanja Organizatora putovanja. Turisticka agencija “SOLE AZUR“ nastupa u svojstvu posrednika!

  .

 • NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
  *U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji 
  *Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
  *Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja.
  *U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren
  popust u iznosu od 5 %.
  *Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.
  *Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
  *Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja,jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

  OPŠTE NAPOMENE:
  Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
  *Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
  *Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
  *Svaki komad prtljaga mora biti obeležen Viva obeleživačima sa upisanim podacima putnika (ime i prezime, broj telefona)
  *Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
  *Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
  *Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
  *Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
  *Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
  *Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
  *Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
  *Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti
  onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
  *Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

  Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja (licenca OTP br. 107/2016) Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja
  putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
  Cenovnik za Veneciju (Docek Nove 2020 god,bus 5 dana) br.1 od 10.09.2019.

  Turistička agencija “SOLE AZUR“ nastupa u svojstvu posrednika!

  .

 • NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

  1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
  2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana BEZ KAMATE najkasnije do:
  Za polaske od 01.01. do 01.02.2019……….…………….…….15.04.2019.
  Za polaske od 01.02. do 01.04.2019……….…………….…….15.06.2019.
  Za polaske od 01.04. do 01.06.2019……….…………….…….15.08.2019.
  Za polaske od 01.06. do 01.10.2019……….…………….…….15.12.2019.
  3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)

  .

 • OPIS I LOKACIJA HOTELA:
  Hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u navedenom hotelu
  do popune mesta:

  HOTEL CITTA DI CONEGLIANO 4* http://www.hcc.it/
  Hotel se nalazi u centru grada Koneljano (oblast Veneto). Hotel poseduje restoran, bar, privatni parking.
  Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/wc), fen, telefon, televizor, mini bar, klima uređaj.
  Doručak – kontinentalni švedski sto.

  .

Toskana-Nova godina 3nocenja

Toskana-Nova godina 3nocenja

Bolonja – Firenca – Sijena – San Điminjano – Luka – Piza

Obiđite neke od najlepših gradova romantične Toskane. Doživite remek dela Mikelanđela, Leonarda, Donatela, Makijavelija u Firenci, čuveni centralni trg gde se održava „palio“- trka konja u Sijeni, poznate tornjeve u San Điminjanu, Krivi toranj u Pizi.

OBILASCI: Firenca – Sijena – San Điminjano-Luka-Piza

 • Program 6 dana/3 nocenja

  Opis

  Termin putovanja 

  Smestaj

  Ukupna cena po osobi

  Docek Nove
  godine

  29.12.2019. – 03.01.2020.

  Hotel 3*

  125€ SPECIJALNA PONUDA
  145€ REDOVNA CENA

  Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
  Cene iz tabele su u evrima

  CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
  -prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
  -smeštaj u Montekatiniju (3 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu 3* u 1/2 i 1/2 +1 sobama
  -obilaske prema programu (Bolonja)
  -troškove organizacije i vođenja aranžmana
  -usluge licenciranog pratioca grupe

  CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
  -međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka 
  -Osiguranje od otkaza ili prekida turistickog putovanja.
   PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OBE VRSTE OSIGURANJA
  -Obaveznu gradsku komunalnu taksu u Montekatiniju: za hotele sa 3* – 1 euro dnevno, a za hotele sa 4* – 1,40 eura dnevno i plaća se na recepciji hotela
  -peronsku kartu (stanični vaučer) za ulazak na perone Beogradske autobuske stanice (BAS)

  NAPOMENA: Svi autobuski polasci odvijaju se sa glavne autobuske stanice
  u Beogradu ( BAS-a). Za ulazak na perone odakle polaze autobusi neophodno je imati peronsku kartu ( stanični vaučer).
  Peronsku kartu (stanični vaučer) moguće je kupiti u turističkoj agenciji po ceni od 50,00 dinara po osobi (deca od 0-2 godine ne plaćaju stanični vaučer) ili direktno na šalterima BAS-a po ceni od 190,00 dinara po osobi .

  .

 • PROGRAM PUTOVANJA

  1. dan 29.12.2019 BEOGRAD
  Polazak oko 16:00 časova sa sa perona glavne autobuske stanice (BAS -a). Noćna voţnja kroz Hrvatsku i Sloveniju.
  2. dan 30.12.2019 BOLONJA – MONTEKATINI
  Dolazak u Bolonju. Univerzitetska Bolonja je veličanstveni srednjevekovni grad sa renesansnim palatama i arkadama.Centar grada čine dva identična trga, Mađore i Neptuno. Crvenkastosmeđe građevine i levičarska reputacija su Bolonji doneli nadimak ’’La Rossa’’ (Crvena). Zbog svoje bogate kuhinje dobila je nadimak ’’La Grassa’’ (Debela). Po dolasku panoramski obilazak grada: spomenik Neptunu, Bazilika San Petronio, Univerzitet, Due Tori, Palata Banki, Palata Notai,Palata Akursio, Trg Mađore. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Nastavak puta do banje Montekatini. Smeštaj u
  hotel. Noćenje
  3. dan 31.12.2019 MONTEKATINI – PIZA – LUKA – MONTEKATINI
  Dorucak.. Slobodno vreme u Montekatiniju ili fakultativni izlet do Pize i Luke. Po dolasku u Pizu obilazak grada: Krivi toranj, katedrala, krstionica, Kampo Mirakul… Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Odlazak u Luku, jednog od najlepših gradova Toskane. Obilazak istorijskog centra grada : Duždeva palata, katedrala Sv.Martina, trg Amfiteatro,Pučinijeva kuća. Nakon obilaska slobodno vreme do povratka za Montekatini. Povratak u Montekatini. Individualni odlazak na DOCEK NOVE 2020. GODINE. Individualni povratak u hotel. Noćenje.
  4. dan 01.01.2020 MONTEKATINI – SAN ĐIMINJANO – SIJENA – MONTEKATINI
  Dorucak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnih izleta do San Điminjana i Sijene. Putovanje do San Điminjana (“Grad tornjeva“), utvrđen srednjovekovni grad, koji je poznat po dobro očuvanim tornjevima pod zaštitom UNESCO-a. Po dolasku obilazak grada: centralni gradski trg – Duomo, crkva Koleđata u kojoj je radio Girlandajo (Mikelanđelov učitelj), tornjevi… Nastavak putovanja za Sijenu, prelepog grada koji je smešten u tipično toskanskompredelu. Sijena, idealna za ljubitelje vina i prirode, je grad sa očuvanim starim srednjovekovnim jezgrom, sa ogromnim
  kulturnim nasleđem, dok sam grad okružuju brojni vinogradi. Po dolasku obilazak grada: Gradska kuća, Katedrala u Sijeni,centralni trg (Piazza Campo) gde se održavaju kostimirane trke konja („palio”), Santa Maria dela Scala, prva bolnica u Evropi, Crkva Sv.Domenika, u kojoj se nalaze glava i palac Sv.Katarine, zaštitnice Italije. Nakon obilaska slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. U poslepodnevnim časovima povratak u Montekatini. Noćenje.
  5. dan 02.01.2020 MONTEKATINI – FIRENCA – MONTEKATINI
  Dorucak. Napuštanje hotel. Slobodan dan za individualne obilaske ili mogućnost fakultativnog izleta za Firencu. Firenca je grad u kome su živeli i radili Leonardo, Mikelanđelo, Donatelo, Makijaveli, Dante, Bokačo. Po dolasku obilazak grada: katedrala Santa Maria del Fiore, Krstionica Jovana Krstitelja, Trg Sinjori, Galerija Ufici (nije predviđena grupna poseta),most Vekio na reci Arno. Povratak u Montektini. U večernjim časovima polazak za Srbiju. Noćna voţnja preko Slovenije i Hrvatske.
  6.dan 03.01.2020 BEOGRAD
  Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima. (Kraj usluga)

   

  CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):
  *Sijena i San Điminjano – 30 € odrasli / 20 € deca
  *Piza i Luka – 20 € odrasli / 10 € deca
  *Firenca – 30 € odrasli / 20 € deca
  NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
  Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, inopartnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.
  DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 40% od cene aranžmana
  POPUSTI:
  -deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)
  -deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu)
  -treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%
  SOPSTVENI PREVOZ:
  -NE POSTOJI MOGUĆNOST UMANJENJA CENE ZA SOPSTVENI PREVOZ
  -pre polaska na put podići u agenciji vaučer, koji mogu tražiti granične vlasti prilikom ulaska u druge zemalje
  POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana):
  -OSTALA MESTA – postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama,restoranima i motelima uz autoput Beograd – Zagreb do graniĉnog prelaza Batrovci (granica sa Hrvatskom).
  -NOVI SAD parking kod ţelezniĉke stanice 15 eur

  Uz ovaj cenovnik važe opšti uslovi putovanja Organizatora putovanja. Turisticka agencija “SOLE AZUR“ nastupa u svojstvu posrednika!

  .

 • NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
  *U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji 
  *Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
  *Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja.
  *U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren
  popust u iznosu od 5 %.
  *Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.
  *Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
  *Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja,jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

  OPŠTE NAPOMENE:
  Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
  *Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
  *Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
  *Svaki komad prtljaga mora biti obeležen Viva obeleživačima sa upisanim podacima putnika (ime i prezime, broj telefona)
  *Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
  *Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
  *Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
  *Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
  *Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
  *Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
  *Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
  *Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti
  onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
  *Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

  Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja (licenca OTP br. 107/2016) Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja
  putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
  Cenovnik za Toskanu (Docek Nove 2020 god,bus 6 dana) br.1 od 11.09.2019.

  Turistička agencija “SOLE AZUR“ nastupa u svojstvu posrednika!

  .

 • NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

  1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
  2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana BEZ KAMATE najkasnije do:
  Za polaske od 01.01. do 01.02.2019……….…………….…….15.04.2019.
  Za polaske od 01.02. do 01.04.2019……….…………….…….15.06.2019.
  Za polaske od 01.04. do 01.06.2019……….…………….…….15.08.2019.
  Za polaske od 01.06. do 01.10.2019……….…………….…….15.12.2019.
  3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)

  .

 • OPIS I LOKACIJA HOTELA:.
  Smeštaj je u Montekatiniju u hotelu u rangu 3*. Hoteli iz ove ponude imaju restoran, a svaka soba ima tuš/WC i nalaze se blizu centra banje Montekatini. Smeštaj je u nekom od navedenih hotela do popune mesta :

  Hotel Brasile 3* www.hotelbrasile.net
  Hotel je udaljen nekoliko minuta hoda od centra Montekatinija i blizu je SPA centra banje. Hotel ima restoran, bar, svaka soba ima tuš/WC. Doručak- kontinentalni švedski sto.

  Hotel Terme Prestige 3* www.hoteltermeprestige.com
  Hotel je u neposrednoj blizini centra Montekatinija i blizu je SPA centra banje. Hotel ima restoran, bar, svaka soba ima tuš/WC. Doručak- kontinentalni švedski sto.

  Hotel Augustus 3* www.augustus-hotels.it
  Hotel je udaljen nekoliko minuta od centra Montekatinija. Hotel ima restoran, bar, svaka soba ima tuš/WC. Doručakkontinentalni švedski sto.

  Hotel Montebello 3* www.hotelmontebello.it
  Moderno opremljen hotel je udaljen oko nekoliko minuta od centra Montekatinija i blizu je SPA centra banje. Hotel ima restoran, bar, svaka soba ima tuš/WC. Doručak- kontinentalni švedski sto.

  Hotel Rinascimento 3* www.hotelrinascimentomontecatini.it
  Hotel je u neposrednoj blizini centra Montekatinija i blizu je SPA centra banje. Hotel ima restoran, bar, svaka soba ima tuš/WC. Doručak- kontinentalni švedski sto.

  .

Toskana-Nova godina 2nocenja

Toskana-Nova godina 2nocenja

Bolonja – Firenca – Sijena – San Điminjano – Luka – Piza

Obiđite neke od najlepših gradova romantične Toskane. Doživite remek dela Mikelanđela, Leonarda, Donatela, Makijavelija u Firenci, čuveni centralni trg gde se održava „palio“- trka konja u Sijeni, poznate tornjeve u San Điminjanu, Krivi toranj u Pizi.

OBILASCI: Firenca – Sijena – San Điminjano-Luka-Piza

 • Program 5 dana/2 nocenja

  Opis

  Termin putovanja 

  Smestaj

  Ukupna cena po osobi

  Docek Nove
  godine

  30.12.2019. – 03.01.2020.

  Hotel 3*

  99€ SPECIJALNA PONUDA
  119€ REDOVNA CENA

  Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
  Cene iz tabele su u evrima

  CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
  -prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
  -smeštaj u Montekatiniju (2 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu 3* u 1/2 i 1/2 +1 sobama
  -obilaske prema programu (Piza)
  -troškove organizacije i vođenja aranžmana
  -usluge licenciranog pratioca grupe

  CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
  -međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka 
  -Osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja. 
  PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OBE VRSTE OSIGURANJA
  -Obaveznu gradsku komunalnu taksu u Montekatiniju: za hotele sa 3* – 1 euro dnevno, a za hotele sa 4* – 1,40 eura dnevno i plaća se na recepciji hotela;
  -Fakultativne izlete
  -peronsku kartu (stanični vaučer) za ulazak na perone Beogradske autobuske stanice (BAS)

  NAPOMENA: Svi autobuski polasci odvijaju se sa glavne autobuske stanice
  u Beogradu ( BAS-a). Za ulazak na perone odakle polaze autobusi neophodno je imati peronsku kartu ( stanični vaučer).
  Peronsku kartu (stanični vaučer) moguće je kupiti u turističkoj agenciji po ceni od 50,00 dinara po osobi (deca od 0-2 godine ne plaćaju stanični vaučer) ili direktno na šalterima BAS-a po ceni od 190,00 dinara po osobi .

  .

 • PROGRAM PUTOVANJA

  1. dan 30.12.2019 BEOGRAD
  Polazak oko 16:00 časova sa sa perona glavne autobuske stanice (BAS -a). Noćna voţnja kroz Hrvatsku i Sloveniju.
  2. dan 31.12.2019 PIZA – MONTEKATINI
  Prepodnevni dolazak do Pize. Po dolasku obilazak grada: Krivi toranj, katedrala, krstionica, Kampo Mirakul. Slobodno vreme. Nakon slobodnog vremena polazak za Montekatini. Individualni odlazak na DOCEK NOVE 2020. GODINE. Individualni povratak u hotel. Smeštaj u hotel. Noćenje.
  3. dan 01.01.2020 MONTEKATINI – SAN ĐIMINJANO – SIJENA – MONTEKATINI
  Dorucak. Nakon doručka slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska do San Điminjano (“Grad tornjeva“), utvrđen srednjovekovni grad, koji je poznat po dobro očuvanim tornjevima pod zaštitom UNESCO-a. Po dolasku obilazak grada: centralni gradski trg – Duomo, crkva Koleđata u kojoj je radio Girlandajo (Mikelanđelov učitelj), tornjevi. Nakon obilaska nastavak putovanja do Sijene, prelepog grada koji je smešten u tipično toskanskom predelu. Sijena, idealan za ljubitelje vina i prirode, je grad sa očuvanim starim srednjovekovnim jezgrom, sa
  ogromnim kulturnim nasleđem, dok sam grad okružuju brojni vinogradi. Po dolasku obilazak grada: gradska kuća,katedrala u Sijeni, centralni trg (piazza Campo) gde se održavaju kostimirane trke konja („palio”), Santa Maria de la Scala,prva bolnica u Evropi, crkva Sv.Domenika, u kojoj se nalaze glava i palac Sv.Katarine, zaštitnice Italije. Nakon obilaska slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. U poslepodnevnim časovima povratak u Montekatini. Slobodno veče. Noćenje.
  4. dan 02.01.2020 FIRENCA – MONTEKATINI
  Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta za Firencu, grad u kome su živeli i radili Leonardo, Mikelanđelo, Donatelo, Makijaveli, Dante, Bokačo. Po dolasku obilazak grada: katedrala Santa Maria del Fiore, krstionica Jovana Krstitelja, Trg Sinjori, Galerija Ufici (nije predviđen ulaz), most Vekio na reci Arno.Slobodno vreme. Povratak za Montekatini i polazak za Beograd. Noćna voţnja kroz Sloveniju i Hrvatsku prema Srbiji.
  5. dan 03.01.2020 BEOGRAD
  Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima. (Kraj usluga)

   

  CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):
  *Sijena i San Điminjano – 30 € odrasli / 20 € deca
  *Firenca- 30 € odrasli / 20 € deca
  NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
  Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, inopartnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.
  DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 40% od cene aranžmana
  POPUSTI:
  -deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)
  -deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu)
  -treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%
  SOPSTVENI PREVOZ:
  -NE POSTOJI MOGUĆNOST UMANJENJA CENE ZA SOPSTVENI PREVOZ
  -pre polaska na put podići u agenciji vaučer, koji mogu tražiti granične vlasti prilikom ulaska u druge zemalje
  POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana):
  -OSTALA MESTA – postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama,restoranima i motelima uz autoput Beograd – Zagreb do graniĉnog prelaza Batrovci (granica sa Hrvatskom).
  -NOVI SAD parking kod ţelezniĉke stanice 15 eur

  Uz ovaj cenovnik važe opšti uslovi putovanja Organizatora putovanja. Turisticka agencija “SOLE AZUR“ nastupa u svojstvu posrednika!

  .

 • NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
  *U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji 
  *Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
  *Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja.
  *U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren
  popust u iznosu od 5 %.
  *Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.
  *Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
  *Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja,jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

  OPŠTE NAPOMENE:
  Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
  *Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
  *Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
  *Svaki komad prtljaga mora biti obeležen Viva obeleživačima sa upisanim podacima putnika (ime i prezime, broj telefona)
  *Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
  *Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
  *Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
  *Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
  *Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
  *Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
  *Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
  *Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti
  onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
  *Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

  Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja (licenca OTP br. 107/2016) Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja
  putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
  Cenovnik za Toskanu (Docek Nove 2020 god,bus 5 dana) br.1 od 11.09.2019.

  Turistička agencija “SOLE AZUR“ nastupa u svojstvu posrednika!

  .

 • NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

  1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
  2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana BEZ KAMATE najkasnije do:
  Za polaske od 01.01. do 01.02.2019……….…………….…….15.04.2019.
  Za polaske od 01.02. do 01.04.2019……….…………….…….15.06.2019.
  Za polaske od 01.04. do 01.06.2019……….…………….…….15.08.2019.
  Za polaske od 01.06. do 01.10.2019……….…………….…….15.12.2019.
  3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)

  .

 • OPIS I LOKACIJA HOTELA:.
  Smeštaj je u Montekatiniju u hotelu u rangu 3*. Hoteli iz ove ponude imaju restoran, a svaka soba ima tuš/WC i nalaze se blizu centra banje Montekatini. Smeštaj je u nekom od navedenih hotela do popune mesta :

  Hotel Brasile 3* www.hotelbrasile.net
  Hotel je udaljen nekoliko minuta hoda od centra Montekatinija i blizu je SPA centra banje. Hotel ima restoran, bar, svaka soba ima tuš/WC. Doručak- kontinentalni švedski sto.

  Hotel Terme Prestige 3* www.hoteltermeprestige.com
  Hotel je u neposrednoj blizini centra Montekatinija i blizu je SPA centra banje. Hotel ima restoran, bar, svaka soba ima tuš/WC. Doručak- kontinentalni švedski sto.

  Hotel Augustus 3* www.augustus-hotels.it
  Hotel je udaljen nekoliko minuta od centra Montekatinija. Hotel ima restoran, bar, svaka soba ima tuš/WC. Doručakkontinentalni švedski sto.

  Hotel Montebello 3* www.hotelmontebello.it
  Moderno opremljen hotel je udaljen oko nekoliko minuta od centra Montekatinija i blizu je SPA centra banje. Hotel ima restoran, bar, svaka soba ima tuš/WC. Doručak- kontinentalni švedski sto.

  Hotel Rinascimento 3* www.hotelrinascimentomontecatini.it
  Hotel je u neposrednoj blizini centra Montekatinija i blizu je SPA centra banje. Hotel ima restoran, bar, svaka soba ima tuš/WC. Doručak- kontinentalni švedski sto.

   

  .

RESIDENCE L’ARCOBI

Livigno 2020. Cele sezone

Pitajte eksperte gde skijaju ove zime!!!
LIVIGNO – ITALIJA 2020.
Individualni cenovnik tokom cele sezone

Livignoprelep planinski gradić na 1800 mnv sa brojnim sadržajima, popularno i svetski poznato italijansko skijalište, bescarinska zona “duty free shop”, raj za kupoholičare… slažete se, dovoljno razloga da se ove zimske sezone odlučite baš za ovu skijašku destinaciju u Italiji. Smešten u kotlini, na samoj granici sa Švajcarskom, raspolaže sa ukupno 115 km staza, 28 % čine plave staze, 55 % crvene i 17 % crne staze. Ukupni kapacitet skijališta je 55.000 skijaša/sat.

Rezidencija L’Arcobi Superior kat. je objekat na odličnoj lokaciji, u samoj pešačkoj zoni Livinja, ispred ski lifta br. 23 i 25 i “Centrale” škole skijanja.
Sadrži moderno i lepo opremljene apartmane. Gostima je na raspolaganju SAT TV, WiFi, skijašnica i privatni parking.

 • Dupleks apartment br.1 za 4 osobe – u suterenu, 60 m2, sastoji se iz dve odvojene spavaće sobe, jedna soba sa francuskim ležajem, druga spvaća soba sa dva odvojena ležaja i svojim kupatilom, opremljena kuhinja sa rešoom i mikrotalasnom pećnicom, drugo kupatilo sa tušem i fenom za kosu.
 • Dupleks apartment br.2 za 6 osoba – na 1. spratu, 78 m2, sastoji se iz hodnika sa plakarima, dve odvojene spavaće sobe, svaka sa francuskim ležajem, kompletno opremljene kuhinje sa mašinom za pranje sudova, rešoom, mikrotalasnom pećnicom, dnevni boravak sa dve fotelje na rasklapanje, kupatilo sa tušem i fenom za kosu, balkon.
 • Jednosobni apartman br.3 za 3 osobe – na 2. spratu, 36 m2, sastoji se iz hodnika, spavaće sobe sa francuskim ležajem, dnevnog boravka sa foteljom na rasklapanje i kuhinjom sa rešoom i mikrotalasnom pećnicom, kupatilo sa tušem i fenom za kosu.
 • Jednosobni apartman br.4 za 4 osobe – na 2. spratu, 46 m2, sastoji se iz hodnika sa plakarom, spavaće sobe sa francuskim ležajem, dnevnog boravka sa dve fotelje na rasklapanje, trpezarijskog dela i opremljene kuhinje sa mašinom za pranje sudova, rešoom i mikrotalasnom pećnicom, kupatilo sa tušem i fenom za kosu, balkon.
 • Jednosobni apartman br.5 za 4 osobe – na 3. spratu, 38 m2, sastoji se iz hodnika, spavaće sobe sa francuskim ležajem, dnevnogboravka sa dve fotelje na rasklapanje, opremljene kuhinje sa rešoom, mikrotalasnom pećnicom, kupatilo sa tušem i fenom za kosu, balkon.
 • Jednosobni apartman br.6 za 4 osobe – na 3. spratu, 45 m2, sastoji se iz hodnika, spavaće sobe sa francuskim ležajem, dnevnogboravka sa dve fotelje na rasklapanje, opremljene kuhinje sa rešoom, mikrotalasnom pećnicom, kupatilo sa tušem i fenom za kosu, balkon.

Adresa: Via dala Gesa br. 34

INDIVIDUALNI CENOVNIK ***  DELUXE  KATEGORIJA
Period /
Tip smeštaja
Ski pass besplatan Niska sezona Srednja sezona Visoka sezona Karneval Nova godina
30.11.-21.12.
11.04.-02.05.
04.01.-25.01.
21.03.-04.04.
25.01.-01.02.
14.03.-21.03.
21.12.-28.12.
01.02.-08.02.
29.02.-14.03.
04.04.-11.04.
08.02.-29.02. 28.12.-04.01.
Jednosobni apartman za 2 osobe 785 € 695 € 720 € 745 € 890 € 1035 €
Jednosobni apartman za 3 osobe 910 € 765 € 805 € 840 € 1010 € 1235 €
Jednosobni apartman za 4 osobe 1125 € 915 € 990 € 1060 € 1280 € 1625 €
Duplex apartman za 4 osobe 1275 € 1075 € 1150 € 1220 € 1400 € 1800 €
Duplex apartman za 5 osoba 1475 € 1210 € 1295 € 1380 € 1615 € 2025 €
Duplex apartman za 6 osoba 1690 € 1345 € 1450 € 1550 € 1835 € 2410 €
Cene u sobi su izražene u evrima po smeštajnoj jedinici za 7 noćenja na bazi NAJMA,
osim u prvom periodu kada je za 7 noćenja na bazi NAJMA + BESPLATAN SKI PASS
 • Cena u tabeli uključuje korišćenje el. energije, gasa, grejanja, hladne i tople vode, SAT TV i posteljinu.
 • Cena u tabeli ne uključuje: finalno čišćenje
  – studio – 45 € po jedinici
  – jednosobni apartman – 45 € po jedinici
  Finalnim čišćenjem nije obuhvaćeno čišćenje  grejne ploče, posuđa i frižidera. U slučaju da ostane neočišćeno, plaća se dodatno 25 € od depozita.
 • Obavezan depozit za najam apartmana 200 € po smeštajnoj jedinici – plaća se na licu mesta – keš/kreditnom karticom (VISA/MASTER CARD), tako što se blokiraju sredstva u iznosu depozita za određenu smeštajnu jedinicu. Sredstva na kartici se odblokiraju/depozit se vraća prilikom razduživanja apartmana, ukoliko nema oštećenja;
 • Garaža (na upit) – 70 € za nedelju dana

CENOVNIK SKI PASS-A

Trajanje ski pass-a
/Period
Niska sezona Srednja sezona Visoka sezona
11.01.-24.01.2020.
04.04.-09.04.2020.
21.12.-27.12.2019.
07.01.-10.01.2020.
25.01.-31.01.2020.
28.03.-03.04.2020.
28.12.-06.01.2020.
01.02.-27.03.2020.
10.04.-12.04.2020.
Odrasli Seniori Juniori Odrasli Seniori Juniori Odrasli Seniori Juniori
Poludnevni ski pass od 12:30h 36 € 33.50 € 18 € 36 € 33.50 € 18 € 36 € 33.50€ 18 €
 1-dnevni ski pass 43 € 42 € 21.50 € 47 € 43 € 23.50 € 50 € 45 € 25 €
2-dnevni ski pass 83 € 77 € 41.50 € 90 € 81 € 45 € 96 € 83 € 48 €
3-dnevni ski pass 120 € 111 € 60 € 132 € 115 € 66 € 143 € 120 € 71.50 €
4-dnevni ski pass 158 € 136 € 79 € 173 € 142 € 86.50 € 188 € 151 € 94 €
5-dnevni ski pass 194 € 152 € 97 € 213 € 164 € 106.50 € 233 € 179 € 116.50 €
6-dnevni ski pass 202 € 160 € 101 € 223 € 175 € 111.50 € 247 € 188 € 123.50 €
7-dnevni ski pass 226 € 177 € 113 € 250 € 194 € 125 € 273 € 212 € 136.50 €

BABY – rođeni 2012. i mlađi – besplatan ski pass uz kupljeni ski pass za odraslu osobu
JUNIOR – rođeni 2004. i mlađi
SENIOR – rođen 1955. i stariji

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

 • Gotovinsko plaćanje – 40% prilikom rezervacije, ostatak 15 dana pre početka aranžmana;
 • Kreditne kartice: Visa, Dina, Maestro, Master Card (isti uslovi kao gotovina);
 • Odloženo čekovima građana: 40% prilikom rezervacije, ostatak u jednakim mesečnim ratama najkasnije do 31. marta 2020. god;
 • Administrativnom zabranom u jednakim mesečnim ratama najkasnije do 31. marta 2020. godine, po uslovima organizatora putovanja (važi samo za firme sa kojima organizator ima potpisan ugovor o saradnji);
 • Preko računa uz profakturu izdatu od strane Sole Azur-a;

MINIMUM ZA REALIZACIJU PROGRAMA PUTOVANJA JE 45 PUTNIKA.
KRAJNJI ROK ZA OBAVEŠTAVANJE PUTNIKA U SLUČAJU OTKAZIVANJA ARANŽMANA OD ORGANIZATORA PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi Organizatora putovanja licenca OTP 11/2019.
Turistička agencija “SOLE AZUR“ nastupa u svojstvu posrednika!

 

 

BAITA ALTEA

Livigno 2020. Cele sezone

Pitajte eksperte gde skijaju ove zime!!!
LIVIGNO – ITALIJA 2020.
Individualni cenovnik tokom cele sezone

Livignoprelep planinski gradić na 1800 mnv sa brojnim sadržajima, popularno i svetski poznato italijansko skijalište, bescarinska zona “duty free shop”, raj za kupoholičare… slažete se, dovoljno razloga da se ove zimske sezone odlučite baš za ovu skijašku destinaciju u Italiji. Smešten u kotlini, na samoj granici sa Švajcarskom, raspolaže sa ukupno 115 km staza, 28 % čine plave staze, 55 % crvene i 17 % crne staze. Ukupni kapacitet skijališta je 55.000 skijaša/sat.

Baita Altea Deluxe kat. je kompletno nov šalet, modernog alpskog stila gradnje, smešten u mirnom delu, pored hotela Cristallo, na svega 200 m od pešačke zone i 400 m od ski lifta br 18 “Doss” i škole skijanja. Stajalište ski autobusa je odmah ispred kuće. Brojne prodavnice, marketi i restorani nalaze se u blizini ovog objekta.
Moderno opremljeni apartmanu idealni su kako sa porodice, tako i za mlade parove. Sve smeštajne jedinice imaju opremljenu kuhinju sa mašinom za pranje sudova, grejnu ploču i mikrotlasnu pećnicu. Gostima je na raspolaganju SAT TV, WiFi internet, skijašnica i privatni parking.

 • Dupleks apartman mezonet za 4-5 osoba – 76 m2, apartman na dva nivoa. Na donjem nivou je hodnik sa ugradnim plakarom, osvetljeni dnevni boravak sa dvosedom na rasklapanje i opremljenom kuhinjom, kupatilo sa mašinom za pranje veša. Na spratu su dve spavaće sobe, jedna spavaća soba sa francuskim ležajem i druga sa dva singl ležaja, obe sobe sa balkonom, kupatilo sa tušem i fenom za kosu.

Adresa: Via Rin br. 214 B

INDIVIDUALNI CENOVNIK ***  DELUXE KATEGORIJA
Period /
Tip smeštaja
Ski pass besplatan Niska sezona Srednja sezona Visoka sezona Karneval Nova godina
30.11.-21.12.
11.04.-02.05.
04.01.-25.01.
21.03.-04.04.
25.01.-01.02.
14.03.-21.03.
21.12.-28.12.
01.02.-08.02.
29.02.-14.03.
04.04.-11.04.
08.02.-29.02. 28.12.-04.01.
Duplex apartman za 4 osobe  1275 €  1075 €  1150 €  1220 €  1400 €  1800 €
Duplex apartman za 5 osoba 1475 1210 1295 1380 1615 2025
Cene u sobi su izražene u evrima po smeštajnoj jedinici za 7 noćenja na bazi NAJMA,
osim u prvom periodu kada je za 7 noćenja na bazi NAJMA + BESPLATAN SKI PASS
 • Cena u tabeli uključuje korišćenje el. energije, gasa, grejanja, hladne i tople vode, SAT TV i posteljinu.
 • Cena u tabeli ne uključuje: finalno čišćenje
  – studio – 45 € po jedinici
  – jednosobni apartman – 45 € po jedinici
  Finalnim čišćenjem nije obuhvaćeno čišćenje  grejne ploče, posuđa i frižidera. U slučaju da ostane neočišćeno, plaća se dodatno 25 € od depozita.
 • Obavezan depozit za najam apartmana 200 € po smeštajnoj jedinici – plaća se na licu mesta – keš/kreditnom karticom (VISA/MASTER CARD), tako što se blokiraju sredstva u iznosu depozita za određenu smeštajnu jedinicu. Sredstva na kartici se odblokiraju/depozit se vraća prilikom razduživanja apartmana, ukoliko nema oštećenja;
 • Garaža (na upit) – 70 € za nedelju dana

CENOVNIK SKI PASS-A

Trajanje ski pass-a
/Period
Niska sezona Srednja sezona Visoka sezona
11.01.-24.01.2020.
04.04.-09.04.2020.
21.12.-27.12.2019.
07.01.-10.01.2020.
25.01.-31.01.2020.
28.03.-03.04.2020.
28.12.-06.01.2020.
01.02.-27.03.2020.
10.04.-12.04.2020.
Odrasli Seniori Juniori Odrasli Seniori Juniori Odrasli Seniori Juniori
Poludnevni ski pass od 12:30h 36 € 33.50 € 18 € 36 € 33.50 € 18 € 36 € 33.50€ 18 €
 1-dnevni ski pass 43 € 42 € 21.50 € 47 € 43 € 23.50 € 50 € 45 € 25 €
2-dnevni ski pass 83 € 77 € 41.50 € 90 € 81 € 45 € 96 € 83 € 48 €
3-dnevni ski pass 120 € 111 € 60 € 132 € 115 € 66 € 143 € 120 € 71.50 €
4-dnevni ski pass 158 € 136 € 79 € 173 € 142 € 86.50 € 188 € 151 € 94 €
5-dnevni ski pass 194 € 152 € 97 € 213 € 164 € 106.50 € 233 € 179 € 116.50 €
6-dnevni ski pass 202 € 160 € 101 € 223 € 175 € 111.50 € 247 € 188 € 123.50 €
7-dnevni ski pass 226 € 177 € 113 € 250 € 194 € 125 € 273 € 212 € 136.50 €

BABY – rođeni 2012. i mlađi – besplatan ski pass uz kupljeni ski pass za odraslu osobu
JUNIOR – rođeni 2004. i mlađi
SENIOR – rođen 1955. i stariji

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

 • Gotovinsko plaćanje – 40% prilikom rezervacije, ostatak 15 dana pre početka aranžmana;
 • Kreditne kartice: Visa, Dina, Maestro, Master Card (isti uslovi kao gotovina);
 • Odloženo čekovima građana: 40% prilikom rezervacije, ostatak u jednakim mesečnim ratama najkasnije do 31. marta 2020. god;
 • Administrativnom zabranom u jednakim mesečnim ratama najkasnije do 31. marta 2020. godine, po uslovima organizatora putovanja (važi samo za firme sa kojima organizator ima potpisan ugovor o saradnji);
 • Preko računa uz profakturu izdatu od strane Sole Azur-a;

MINIMUM ZA REALIZACIJU PROGRAMA PUTOVANJA JE 45 PUTNIKA.
KRAJNJI ROK ZA OBAVEŠTAVANJE PUTNIKA U SLUČAJU OTKAZIVANJA ARANŽMANA OD ORGANIZATORA PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

 

Uz ovaj cenovnik važe Opšti uslovi putovanja Organizatora putovanja OTP 11/2019.
Turistička agencija „SOLE AZUR“ nastupa u svojstvu posrednika!

BAITA DAMIANO

Livigno 2020. Cele sezone

Pitajte eksperte gde skijaju ove zime!!!
LIVIGNO – ITALIJA 2020.
Individualni cenovnik tokom cele sezone

Livignoprelep planinski gradić na 1800 mnv sa brojnim sadržajima, popularno i svetski poznato italijansko skijalište, bescarinska zona “duty free shop”, raj za kupoholičare… slažete se, dovoljno razloga da se ove zimske sezone odlučite baš za ovu skijašku destinaciju u Italiji. Smešten u kotlini, na samoj granici sa Švajcarskom, raspolaže sa ukupno 115 km staza, 28 % čine plave staze, 55 % crvene i 17 % crne staze. Ukupni kapacitet skijališta je 55.000 skijaša/sat.

Baita Damiano spada u smeštaj Deluxe kategorije. Ovaj tipičan alski šalet, kompletno renoviran,  nalazi se pored ski lifta “San Rocco” i na svega 50 m od autobuskog stajališta. Raspolaže sa 2 apartmana opremljena kuhinjom sa kombinovanom rernom, mikrotalasnom pećnicom, mašinom za pranje sudova i rešoom. Gostima je na raspolganju SAT TV, WiFi internet, skijašnica, privatni parking.

 • Dupleks apartman br.1 za smeštaj 5-6 osoba – južno orijentisan, nalazi se u prizemlju, 67 m2, sastoji se iz dve odvojene spavaće sobe, jedna soba sa francuskim ležajem, druga soba sa dva singl ležaja, dnevni boravak sa dve sofe, opremljena kuhinja, kupatilo sa tušem, balkon.
 • Jednosobni apartman mezonet br.2 za smeštaj 4 osoba – zapadno orijentisan, 40 m2,  na dva nivoa: u donjem delu je dnevni boravak sa dve sofe na razvlačenje i opremljena kuhinja, a na spratu je spavaća soba sa francuskim ležajem, kupatilo sa tušem.

Adresa: Via Saroch br. 758 B

INDIVIDUALNI CENOVNIK ***  DELUXE KATEGORIJA
Period /
Tip smeštaja
Ski pass besplatan Niska sezona Srednja sezona Visoka sezona Karneval Nova godina
30.11.-21.12.
11.04.-02.05.
04.01.-25.01.
21.03.-04.04.
25.01.-01.02.
14.03.-21.03.
21.12.-28.12.
01.02.-08.02.
29.02.-14.03.
04.04.-11.04.
08.02.-29.02. 28.12.-04.01.
Jednosobni apartman za 2 osobe 785 € 695 € 720 € 745 € 890 € 1035 €
Jednosobni apartman za 3 osobe 910 € 765 € 805 € 840 € 1010 € 1235 €
Jednosobni apartman za 4 osobe 1125 € 915 € 990 € 1060 € 1280 € 1625 €
Duplex apartman za 4 osobe  1275 €  1075 €  1150 €  1220 €  1400 €  1800 €
Duplex apartman za 5 osoba 1475 € 1210 € 1295 € 1380 € 1615 € 2025 €
Duplex apartman za 6 osoba 1690 € 1345 € 1450 € 1550 € 1835 € 2410 €
Cene u sobi su izražene u evrima po smeštajnoj jedinici za 7 noćenja na bazi NAJMA,
osim u prvom periodu kada je za 7 noćenja na bazi NAJMA + BESPLATAN SKI PASS
 • Cena u tabeli uključuje korišćenje el. energije, gasa, grejanja, hladne i tople vode, SAT TV i posteljinu.
 • Cena u tabeli ne uključuje: finalno čišćenje
  – studio – 45 € po jedinici
  – jednosobni apartman – 45 € po jedinici
  Finalnim čišćenjem nije obuhvaćeno čišćenje  grejne ploče, posuđa i frižidera. U slučaju da ostane neočišćeno, plaća se dodatno 25 € od depozita.
 • Obavezan depozit za najam apartmana 200 € po smeštajnoj jedinici – plaća se na licu mesta – keš/kreditnom karticom (VISA/MASTER CARD), tako što se blokiraju sredstva u iznosu depozita za određenu smeštajnu jedinicu. Sredstva na kartici se odblokiraju/depozit se vraća prilikom razduživanja apartmana, ukoliko nema oštećenja;
 • Garaža (na upit) – 70 € za nedelju dana

CENOVNIK SKI PASS-A

Trajanje ski pass-a
/Period
Niska sezona Srednja sezona Visoka sezona
11.01.-24.01.2020.
04.04.-09.04.2020.
21.12.-27.12.2019.
07.01.-10.01.2020.
25.01.-31.01.2020.
28.03.-03.04.2020.
28.12.-06.01.2020.
01.02.-27.03.2020.
10.04.-12.04.2020.
Odrasli Seniori Juniori Odrasli Seniori Juniori Odrasli Seniori Juniori
Poludnevni ski pass od 12:30h 36 € 33.50 € 18 € 36 € 33.50 € 18 € 36 € 33.50€ 18 €
 1-dnevni ski pass 43 € 42 € 21.50 € 47 € 43 € 23.50 € 50 € 45 € 25 €
2-dnevni ski pass 83 € 77 € 41.50 € 90 € 81 € 45 € 96 € 83 € 48 €
3-dnevni ski pass 120 € 111 € 60 € 132 € 115 € 66 € 143 € 120 € 71.50 €
4-dnevni ski pass 158 € 136 € 79 € 173 € 142 € 86.50 € 188 € 151 € 94 €
5-dnevni ski pass 194 € 152 € 97 € 213 € 164 € 106.50 € 233 € 179 € 116.50 €
6-dnevni ski pass 202 € 160 € 101 € 223 € 175 € 111.50 € 247 € 188 € 123.50 €
7-dnevni ski pass 226 € 177 € 113 € 250 € 194 € 125 € 273 € 212 € 136.50 €

BABY – rođeni 2012. i mlađi – besplatan ski pass uz kupljeni ski pass za odraslu osobu
JUNIOR – rođeni 2004. i mlađi
SENIOR – rođen 1955. i stariji

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

 • Gotovinsko plaćanje – 40% prilikom rezervacije, ostatak 15 dana pre početka aranžmana;
 • Kreditne kartice: Visa, Dina, Maestro, Master Card (isti uslovi kao gotovina);
 • Odloženo čekovima građana: 40% prilikom rezervacije, ostatak u jednakim mesečnim ratama najkasnije do 31. marta 2020. god;
 • Administrativnom zabranom u jednakim mesečnim ratama najkasnije do 31. marta 2020. godine, po uslovima organizatora putovanja (važi samo za firme sa kojima organizator ima potpisan ugovor o saradnji);
 • Preko računa uz profakturu izdatu od strane Sole Azur-a;

MINIMUM ZA REALIZACIJU PROGRAMA PUTOVANJA JE 45 PUTNIKA.
KRAJNJI ROK ZA OBAVEŠTAVANJE PUTNIKA U SLUČAJU OTKAZIVANJA ARANŽMANA OD ORGANIZATORA PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

 

Uz ovaj cenovnik važe Opšti uslovi putovanja Organizatora putovanja OTP 11/2019.
Turistička agencija „SOLE AZUR“ nastupa u svojstvu posrednika!

BAITA CECILIA

Livigno 2020. Cele sezone

Pitajte eksperte gde skijaju ove zime!!!
LIVIGNO – ITALIJA 2020.
Individualni cenovnik tokom cele sezone

Livignoprelep planinski gradić na 1800 mnv sa brojnim sadržajima, popularno i svetski poznato italijansko skijalište, bescarinska zona “duty free shop”, raj za kupoholičare… slažete se, dovoljno razloga da se ove zimske sezone odlučite baš za ovu skijašku destinaciju u Italiji. Smešten u kotlini, na samoj granici sa Švajcarskom, raspolaže sa ukupno 115 km staza, 28 % čine plave staze, 55 % crvene i 17 % crne staze. Ukupni kapacitet skijališta je 55.000 skijaša/sat.

Baita Cecilia Superior kat čine studiji u potkrovlju Baita Cecilia Garni hotela 3*, na svega 100 m udaljenosti od nove početne stanice gondole  “Cassana” i 300 m od pešačke zone.

 • Studio za 2 osobe – u potkrovlju, 25 m2, imaju francuski ležaj ili dva odvojena ležaja, opremljenu kuhinju sa mikrotalasnom pećnicom, rešoom, kupatilo sa tušem, balkon. Gostima je na raspolaganju lift, skijašnica, WiFi, privatni parking, garaža (uz doplatu, na upit)
INDIVIDUALNI CENOVNIK ***  SUPERIOR KATEGORIJA
Period /
Tip smeštaja
Ski pass besplatan Niska sezona Srednja sezona Visoka sezona Karneval Nova godina
30.11.-21.12.
11.04.-02.05.
04.01.-25.01.
21.03.-04.04.
25.01.-01.02.
14.03.-21.03.
21.12.-28.12.
01.02.-08.02.
29.02.-14.03.
04.04.-11.04.
08.02.-29.02. 28.12.-04.01.
Studio za 2 osobe 605 € 550 € 570 € 590 € 700 € 750 €
Cene u sobi su izražene u evrima po smeštajnoj jedinici za 7 noćenja na bazi NAJMA,
osim u prvom periodu kada je za 7 noćenja na bazi NAJMA + BESPLATAN SKI PASS
 • Cena u tabeli uključuje korišćenje el. energije, gasa, grejanja, hladne i tople vode, SAT TV i posteljinu.
 • Cena u tabeli ne uključuje: finalno čišćenje
  – studio – 45 € po jedinici
  – jednosobni apartman – 45 € po jedinici
  Finalnim čišćenjem nije obuhvaćeno čišćenje  grejne ploče, posuđa i frižidera. U slučaju da ostane neočišćeno, plaća se dodatno 25 € od depozita.
 • Obavezan depozit za najam apartmana 200 € po smeštajnoj jedinici – plaća se na licu mesta – keš/kreditnom karticom (VISA/MASTER CARD), tako što se blokiraju sredstva u iznosu depozita za određenu smeštajnu jedinicu. Sredstva na kartici se odblokiraju/depozit se vraća prilikom razduživanja apartmana, ukoliko nema oštećenja;
 • Garaža (na upit) – 70 € za nedelju dana

CENOVNIK SKI PASS-A

Trajanje ski pass-a
/Period
Niska sezona Srednja sezona Visoka sezona
11.01.-24.01.2020.
04.04.-09.04.2020.
21.12.-27.12.2019.
07.01.-10.01.2020.
25.01.-31.01.2020.
28.03.-03.04.2020.
28.12.-06.01.2020.
01.02.-27.03.2020.
10.04.-12.04.2020.
Odrasli Seniori Juniori Odrasli Seniori Juniori Odrasli Seniori Juniori
Poludnevni ski pass od 12:30h 36 € 33.50 € 18 € 36 € 33.50 € 18 € 36 € 33.50€ 18 €
 1-dnevni ski pass 43 € 42 € 21.50 € 47 € 43 € 23.50 € 50 € 45 € 25 €
2-dnevni ski pass 83 € 77 € 41.50 € 90 € 81 € 45 € 96 € 83 € 48 €
3-dnevni ski pass 120 € 111 € 60 € 132 € 115 € 66 € 143 € 120 € 71.50 €
4-dnevni ski pass 158 € 136 € 79 € 173 € 142 € 86.50 € 188 € 151 € 94 €
5-dnevni ski pass 194 € 152 € 97 € 213 € 164 € 106.50 € 233 € 179 € 116.50 €
6-dnevni ski pass 202 € 160 € 101 € 223 € 175 € 111.50 € 247 € 188 € 123.50 €
7-dnevni ski pass 226 € 177 € 113 € 250 € 194 € 125 € 273 € 212 € 136.50 €

BABY – rođeni 2012. i mlađi – besplatan ski pass uz kupljeni ski pass za odraslu osobu
JUNIOR – rođeni 2004. i mlađi
SENIOR – rođen 1955. i stariji

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

 • Gotovinsko plaćanje – 40% prilikom rezervacije, ostatak 15 dana pre početka aranžmana;
 • Kreditne kartice: Visa, Dina, Maestro, Master Card (isti uslovi kao gotovina);
 • Odloženo čekovima građana: 40% prilikom rezervacije, ostatak u jednakim mesečnim ratama najkasnije do 31. marta 2020. god;
 • Administrativnom zabranom u jednakim mesečnim ratama najkasnije do 31. marta 2020. godine, po uslovima organizatora putovanja (važi samo za firme sa kojima organizator ima potpisan ugovor o saradnji);
 • Preko računa uz profakturu izdatu od strane Sole Azur-a;

MINIMUM ZA REALIZACIJU PROGRAMA PUTOVANJA JE 45 PUTNIKA.
KRAJNJI ROK ZA OBAVEŠTAVANJE PUTNIKA U SLUČAJU OTKAZIVANJA ARANŽMANA OD ORGANIZATORA PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

 

Uz ovaj cenovnik važe Opšti uslovi putovanja Organizatora putovanja OTP 11/2019.
Turistička agencija „SOLE AZUR“ nastupa u svojstvu posrednika!

BAITA STELLA ALPINA

Livigno 2020. Cele sezone

Pitajte eksperte gde skijaju ove zime!!!
LIVIGNO – ITALIJA 2020.
Individualni cenovnik tokom cele sezone

Livignoprelep planinski gradić na 1800 mnv sa brojnim sadržajima, popularno i svetski poznato italijansko skijalište, bescarinska zona “duty free shop”, raj za kupoholičare… slažete se, dovoljno razloga da se ove zimske sezone odlučite baš za ovu skijašku destinaciju u Italiji. Smešten u kotlini, na samoj granici sa Švajcarskom, raspolaže sa ukupno 115 km staza, 28 % čine plave staze, 55 % crvene i 17 % crne staze. Ukupni kapacitet skijališta je 55.000 skijaša/sat.

Baita Stella Alpina Superior kat. je tipičan alpski šalet lociran pored Carosello 3000 početne stanice gondole. Nalazi se u mirnom delu Livinja, nekih 15 m hoda od pešačke zone.
Sadrži  4 prostrana apartmana, svaki opremljen kuhinjom sa mikrotalasnom pećnicom i rešoom, SAT TV, sef. Gostima je na raspolaganju WiFi internet, skijašnica i privatni parking.

 • Tripleks apartment br. 1 za smeštaj 6 osoba – u prizemlju, 70 m2, sastoji se iz tri odvojene spavaće sobe. Dve spavaće  sobe imaju francuski ili dva odvojena ležaja, treća spavaća soba dva odvojena ležaja, kuhinjski deo, kupatilo sa tušem.
 • Dupleks apartment br.2 za smeštaj 5 osoba – u prizemlju, 63 m2, sastoji se iz dve odvojene spavaće sobe, jedna spavaća soba sa francuskim ili dva odvojena ležaja, druga spavaća soba sa tri ležaja, kuhinjski deo, kupatilo sa tušem.
 • Dupleks apartment br.3 za smeštaj 4 osoba – na 1. spratu, 60 m2, sastoji se iz dve odvojene spavaće sobe, jedna spavaća soba sa  francuskim ili dva odvojena ležaja, druga spavaća soba sa dva odvojena ležaja, kuhinjski deo, kupatilo sa tušem, balkon.
 • Dupleks apartment br.4 za smeštaj 5 osoba – na 1. spratu, 63 m2, sastoji se iz dve odvojene spavaće sobe, jedna spavaća soba sa francuskim ili dva odvojena ležaja, druga spavaća soba sa tri ležaja, kuhinjski deo, kupatilo sa tušem, balkon.

Adresa: Via Saroch br. 984

INDIVIDUALNI CENOVNIK ***  SUPERIOR KATEGORIJA
Period /
Tip smeštaja
Ski pass besplatan Niska sezona Srednja sezona Visoka sezona Karneval Nova godina
30.11.-21.12.
11.04.-02.05.
04.01.-25.01.
21.03.-04.04.
25.01.-01.02.
14.03.-21.03.
21.12.-28.12.
01.02.-08.02.
29.02.-14.03.
04.04.-11.04.
08.02.-29.02. 28.12.-04.01.
Duplex apartman za 4 osobe 1145 € 970 € 1035 € 1100 € 1260 € 1620 €
Duplex apartman za 5 osoba 1325 € 1090 € 1170 € 1245 € 1455 € 1820 €
Triplex apartman za 6 osoba  1520 €  1210 €  1305 €  1400 €  1650 €  2170 €
Cene u sobi su izražene u evrima po smeštajnoj jedinici za 7 noćenja na bazi NAJMA,
osim u prvom periodu kada je za 7 noćenja na bazi NAJMA + BESPLATAN SKI PASS
 • Cena u tabeli uključuje korišćenje el. energije, gasa, grejanja, hladne i tople vode, SAT TV i posteljinu.
 • Cena u tabeli ne uključuje: finalno čišćenje
  – studio – 45 € po jedinici
  – jednosobni apartman – 45 € po jedinici
  Finalnim čišćenjem nije obuhvaćeno čišćenje  grejne ploče, posuđa i frižidera. U slučaju da ostane neočišćeno, plaća se dodatno 25 € od depozita.
 • Obavezan depozit za najam apartmana 200 € po smeštajnoj jedinici – plaća se na licu mesta – keš/kreditnom karticom (VISA/MASTER CARD), tako što se blokiraju sredstva u iznosu depozita za određenu smeštajnu jedinicu. Sredstva na kartici se odblokiraju/depozit se vraća prilikom razduživanja apartmana, ukoliko nema oštećenja;
 • Garaža (na upit) – 70 € za nedelju dana

CENOVNIK SKI PASS-A

Trajanje ski pass-a
/Period
Niska sezona Srednja sezona Visoka sezona
11.01.-24.01.2020.
04.04.-09.04.2020.
21.12.-27.12.2019.
07.01.-10.01.2020.
25.01.-31.01.2020.
28.03.-03.04.2020.
28.12.-06.01.2020.
01.02.-27.03.2020.
10.04.-12.04.2020.
Odrasli Seniori Juniori Odrasli Seniori Juniori Odrasli Seniori Juniori
Poludnevni ski pass od 12:30h 36 € 33.50 € 18 € 36 € 33.50 € 18 € 36 € 33.50€ 18 €
 1-dnevni ski pass 43 € 42 € 21.50 € 47 € 43 € 23.50 € 50 € 45 € 25 €
2-dnevni ski pass 83 € 77 € 41.50 € 90 € 81 € 45 € 96 € 83 € 48 €
3-dnevni ski pass 120 € 111 € 60 € 132 € 115 € 66 € 143 € 120 € 71.50 €
4-dnevni ski pass 158 € 136 € 79 € 173 € 142 € 86.50 € 188 € 151 € 94 €
5-dnevni ski pass 194 € 152 € 97 € 213 € 164 € 106.50 € 233 € 179 € 116.50 €
6-dnevni ski pass 202 € 160 € 101 € 223 € 175 € 111.50 € 247 € 188 € 123.50 €
7-dnevni ski pass 226 € 177 € 113 € 250 € 194 € 125 € 273 € 212 € 136.50 €

BABY – rođeni 2012. i mlađi – besplatan ski pass uz kupljeni ski pass za odraslu osobu
JUNIOR – rođeni 2004. i mlađi
SENIOR – rođen 1955. i stariji

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

 • Gotovinsko plaćanje – 40% prilikom rezervacije, ostatak 15 dana pre početka aranžmana;
 • Kreditne kartice: Visa, Dina, Maestro, Master Card (isti uslovi kao gotovina);
 • Odloženo čekovima građana: 40% prilikom rezervacije, ostatak u jednakim mesečnim ratama najkasnije do 31. marta 2020. god;
 • Administrativnom zabranom u jednakim mesečnim ratama najkasnije do 31. marta 2020. godine, po uslovima organizatora putovanja (važi samo za firme sa kojima organizator ima potpisan ugovor o saradnji);
 • Preko računa uz profakturu izdatu od strane Sole Azur-a;

MINIMUM ZA REALIZACIJU PROGRAMA PUTOVANJA JE 45 PUTNIKA.
KRAJNJI ROK ZA OBAVEŠTAVANJE PUTNIKA U SLUČAJU OTKAZIVANJA ARANŽMANA OD ORGANIZATORA PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

 

Uz ovaj cenovnik važe Opšti uslovi putovanja Organizatora putovanja OTP 11/2019.
Turistička agencija „SOLE AZUR“ nastupa u svojstvu posrednika!

BAITA NICOLÒ

Livigno 2020. Cele sezone

Pitajte eksperte gde skijaju ove zime!!!
LIVIGNO – ITALIJA 2020.
Individualni cenovnik tokom cele sezone

Livignoprelep planinski gradić na 1800 mnv sa brojnim sadržajima, popularno i svetski poznato italijansko skijalište, bescarinska zona “duty free shop”, raj za kupoholičare… slažete se, dovoljno razloga da se ove zimske sezone odlučite baš za ovu skijašku destinaciju u Italiji. Smešten u kotlini, na samoj granici sa Švajcarskom, raspolaže sa ukupno 115 km staza, 28 % čine plave staze, 55 % crvene i 17 % crne staze. Ukupni kapacitet skijališta je 55.000 skijaša/sat.

Baita Nicolò Superior kat. je lociran 100 m od pešačke zone i nalazi se blizu ski lifta br.20  “Ski school area”. Od centralnog dela Livigna je udaljen 15 min hoda. Autobusko stajalište se nalazi 50 m od smeštaja. U blizini šaleta su brojne prodavnice i restorani.
Šalet raspolaže sa 3 jednosobna apartmana za smeštaj 4 osobe i jedan dupleks apartman za 6 osoba. Sve smeštajne jedinice sadrže opremljenu kuhinju sa mašinom za pranje sudova, rešoom, mikrotalasnom pećnicom, SAT TV, kupatilo sa fenom za kosu. Gostima je na raspolaganju besplatna skijašnica i privatni parking. Objekat nema garažu.

 • Jednosobni apartman br.1 za smeštaj 4 osobe – u prizemlju, 40 m2, sastoji se iz spavaće sobe sa francuskim ležajem i dnevnog boravka sa dvosedom na razvlačenje, opremljena kuhinja, kupatilo.
 • Jednosobni apartman br.2 za smeštaj 4 osobe – u prizemlju, 40 m2, sastoji se iz spavaće sobe sa francuskim ležajem i dnevnog boravka sa dvosedom na razvlačenje, opremljena kuhinja, kupatilo.
 • Jednosobni apartman br.3 za smeštaj 4 osobe – na 1. spratu, 40 m2, sastoji se iz spavaće sobe sa francuskim ležajem i dnevnog boravka sa dvosedom na razvlačenje, opremljena kuhinja, kupatilo.
 • Dupleks apartment br.4 za smeštaj 6 osobe – na 1. spratu, 60 m2, sastoji se iz jedne spavaće sobe sa francuskim ležajem, druge spavaće sobe sa dva odvojena ležaja i dnevnog boravka sa dvosedom na razvlačenje, opremljena kuhinja, kupatilo.

Adresa: Via Rin br. 94/E

INDIVIDUALNI CENOVNIK ***  SUPERIOR KATEGORIJA
Period /
Tip smeštaja
Ski pass besplatan Niska sezona Srednja sezona Visoka sezona Karneval Nova godina
30.11.-21.12.
11.04.-02.05.
04.01.-25.01.
21.03.-04.04.
25.01.-01.02.
14.03.-21.03.
21.12.-28.12.
01.02.-08.02.
29.02.-14.03.
04.04.-11.04.
08.02.-29.02. 28.12.-04.01.
Jednosobni apartman za 2 osobe 705 € 625 € 650 € 670 € 800 € 930 €
Jednosobni apartman za 3 osobe 820 € 690 € 725 € 755 € 910 € 1110 €
Jednosobni apartman za 4 osobe 1015 € 825 € 890 € 955 € 1150 € 1460 €
Duplex apartman za 4 osobe 1145 € 870 € 930 € 990 € 1260 € 1620 €
Duplex apartman za 5 osoba 1325 € 1090 € 1170 € 1245 € 1455 € 1820 €
Duplex apartman za 6 osoba 1520 € 1210 € 1305 € 1400 € 1650 € 2170 €
Cene u sobi su izražene u evrima po smeštajnoj jedinici za 7 noćenja na bazi NAJMA,
osim u prvom periodu kada je za 7 noćenja na bazi NAJMA + BESPLATAN SKI PASS
 • Cena u tabeli uključuje korišćenje el. energije, gasa, grejanja, hladne i tople vode, SAT TV i posteljinu.
 • Cena u tabeli ne uključuje: finalno čišćenje
  – studio – 45 € po jedinici
  – jednosobni apartman – 45 € po jedinici
  Finalnim čišćenjem nije obuhvaćeno čišćenje  grejne ploče, posuđa i frižidera. U slučaju da ostane neočišćeno, plaća se dodatno 25 € od depozita.
 • Obavezan depozit za najam apartmana 200 € po smeštajnoj jedinici – plaća se na licu mesta – keš/kreditnom karticom (VISA/MASTER CARD), tako što se blokiraju sredstva u iznosu depozita za određenu smeštajnu jedinicu. Sredstva na kartici se odblokiraju/depozit se vraća prilikom razduživanja apartmana, ukoliko nema oštećenja;
 • Garaža (na upit) – 70 € za nedelju dana

CENOVNIK SKI PASS-A

Trajanje ski pass-a
/Period
Niska sezona Srednja sezona Visoka sezona
11.01.-24.01.2020.
04.04.-09.04.2020.
21.12.-27.12.2019.
07.01.-10.01.2020.
25.01.-31.01.2020.
28.03.-03.04.2020.
28.12.-06.01.2020.
01.02.-27.03.2020.
10.04.-12.04.2020.
Odrasli Seniori Juniori Odrasli Seniori Juniori Odrasli Seniori Juniori
Poludnevni ski pass od 12:30h 36 € 33.50 € 18 € 36 € 33.50 € 18 € 36 € 33.50€ 18 €
 1-dnevni ski pass 43 € 42 € 21.50 € 47 € 43 € 23.50 € 50 € 45 € 25 €
2-dnevni ski pass 83 € 77 € 41.50 € 90 € 81 € 45 € 96 € 83 € 48 €
3-dnevni ski pass 120 € 111 € 60 € 132 € 115 € 66 € 143 € 120 € 71.50 €
4-dnevni ski pass 158 € 136 € 79 € 173 € 142 € 86.50 € 188 € 151 € 94 €
5-dnevni ski pass 194 € 152 € 97 € 213 € 164 € 106.50 € 233 € 179 € 116.50 €
6-dnevni ski pass 202 € 160 € 101 € 223 € 175 € 111.50 € 247 € 188 € 123.50 €
7-dnevni ski pass 226 € 177 € 113 € 250 € 194 € 125 € 273 € 212 € 136.50 €

BABY – rođeni 2012. i mlađi – besplatan ski pass uz kupljeni ski pass za odraslu osobu
JUNIOR – rođeni 2004. i mlađi
SENIOR – rođen 1955. i stariji

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

 • Gotovinsko plaćanje – 40% prilikom rezervacije, ostatak 15 dana pre početka aranžmana;
 • Kreditne kartice: Visa, Dina, Maestro, Master Card (isti uslovi kao gotovina);
 • Odloženo čekovima građana: 40% prilikom rezervacije, ostatak u jednakim mesečnim ratama najkasnije do 31. marta 2020. god;
 • Administrativnom zabranom u jednakim mesečnim ratama najkasnije do 31. marta 2020. godine, po uslovima organizatora putovanja (važi samo za firme sa kojima organizator ima potpisan ugovor o saradnji);
 • Preko računa uz profakturu izdatu od strane Sole Azur-a;

MINIMUM ZA REALIZACIJU PROGRAMA PUTOVANJA JE 45 PUTNIKA.
KRAJNJI ROK ZA OBAVEŠTAVANJE PUTNIKA U SLUČAJU OTKAZIVANJA ARANŽMANA OD ORGANIZATORA PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

 

Uz ovaj cenovnik važe Opšti uslovi putovanja Organizatora putovanja OTP 11/2019.
Turistička agencija „SOLE AZUR“ nastupa u svojstvu posrednika!