DVORCI BAVARSKE

DVORCI BAVARSKE

Evropski gradovi

DVORCI BAVARSKE
-najlepši dvorci evrope-

 DVORCI BAVARSKE. Impozantan broj dvoraca je izgrađen tokom prethodnih hiljadu godina u najjužnijoj nemačkoj pokrajini – Bavarska. Ove zgrade su tokom vekova bile sedišta najvažnijih istorijskih dogadjaja a u njima su živele najpoznatije ličnosti nemačke istorije. Takozvana „Romantična ruta “ kao najznačajniji trgovački put kroz Bavarsku donosila je prosperitet i bogatstvo,a radi njene zaštite mnogo dvoraca i utvrđenja je sagrađeno upravo uz ovaj put.
Jedna od najpoznatijih turističkih atrakcija Nemačke je „Romantična ulica koja je nastala 1950. godine kako bi privukla turiste u tek stvorenu Federalnu Republiku Nemačku. Danas, najpoznatiji i najposećeniji dvorci u „Romantičnoj ulici“ su oni koji je izgradio kralj Ludvig II: Nojšvanštajn, Linderhof, Herenkimze.

 

 • Obilasci: Salzburg, Minhen, dvorci Nojšvanštajn, Linderhof i Herenhimze, Fisen

   PROGRAM PUTOVANJA:

  PROGRAM PUTOVANJA:
  1. dan BEOGRAD
  Polazak iz Beograda oko 20:00 sa perona glavne autobuske stanice ( BAS –a ), ulaz iz KaraĊorĊeve ulice,
  (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Noćna voţnja kroz Hrvatsku, Sloveniju i Austriju prema Nemačkoj.
  2. dan SALZBURG – MINHEN
  Dolazak u jutarnjim časovima u poznati austrijski grad Salzburg. Po dolasku obilazak grada: Katedrala, Glokenšpil,
  Nadbiskupska palata, Mocartova kuća, Getraidegase, Mirabel dvorac i vrt… Slobodno vreme. Nastavak putovanja prema Minhenu. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
  3. dan MINHEN
  Doruĉak. Panoramski obilazak Minhena: dvorac Nimfenburg – letnja rezidencija dinastije Vitelsbah, kraljevska
  rezidencija, Nacionalna opera i pozorište, galerija nove i stare Pinakoteke, glavni trg Marienplac sa starom i novom zgradom opštine i čuvenim Glokenšpilom (zvona), pijaca Viktualienmarkt… Nakon obilaska slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti (preporuka: pinakoteke, muzej BMW, Olimpijsko selo…). Povratak u hotel. U večernjim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska na večeru u jednu od najpoznatijih pivnica. Noćenje.
  4. dan MINHEN– DVORAC NOJŠVANŠTAJN – DVORAC LINDERHOF – FISEN – MINHEN
  Doruĉak. Odlazak do dvorca Nojšvanštajn, koji je podignut na nepristupačnoj litici u stilu staronemačkih viteških
  zamkova. Inspirisao je Volta Diznija na izradu prepoznatljive “špice” za brojne crtane filmove. Nastavak putovanja do gradića Fisen, koji se nalazi na najvišoj tački u Bavarskoj (808m nadmorske visine). Nakon obilaska, nastavak putovanja do dvorca Linderhof, palate bavarskog kralja Ludviga II (druga polovina XIX veka). Prvobitno je izgrađen za potrebe lova, a za Ludvigovog oca Maksimilijana II, kasnije ga je Ludvig II preuredio, u skladu sa svojim ukusom za ekscentričnost i pozlatio njegove odaje. Povratak u Minhen u večernjim časovima. Noćenje.

  5. dan MINHEN – DVORAC HERENHIMZE
  Doruĉak. Nakon doručka napuštanje hotela. Polazak prema najvećem bavarskom jezeru Himze. Po dolasku vožnja brodom do ostrva na kojem se nalazi prelepi dvorac Herenhimze. Obilazak dvorca, koji je podignut poslednji, u rokoko stilu, po uzoru na Versaj. Nakon obilaska povratak brodom sa ostrva. U poslepodnevnim časovima polazak za Beograd. Noćna voţnja kroz Austriju, Sloveniju i Hrvatsku prema Beogradu.
  6. dan BEOGRAD – Dolazak u Beograd (na dolazne perone) u ranim jutarnjim časovima.

   

  C E N A :

  Paket aranžman / autobuski prevoz, smeštaj i obilasci, cena iz tabele je u evrima

  SPECIJALNA PONUDA: Ograničen broj soba

  Leto 

     

  08/11-13/11/2018

     

  Hotel 3*

  SPECIJALNA PONUDA

  165€ 

   

  Hotel*

  185 € 

  Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke na dan uplate

  Cena iz tabele je u evrima po osobi.

   

  Uz ovaj cenovnik važe opšti uslovi putovanja Organizatora putovanja. Turisticka agencija “ SOLE AZUR“ nastupa u svojstvu posrednika!

  CENA ARANZMANA OBUHVATA:
   prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
   smeštaj u Minhenu (3 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelima u rangu 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama
   obilaske prema programu (Minhen, Salzburg)
   troškove organizacije i vođenja aranžmana
   usluge licenciranog pratioca grupe
   peronsku kartu (stanični vaučer) za ulazak na perone Beogradske autobuske stanice (BAS )
  CENA ARANZMANA NE OBUHVATA:
   troškove rezervacija, ulaznica i prevoza za dvorce Linderhof, Nojšvanštajn i Herenhimze – 40 € (plaćanje na
  licu mesta)
   voţnju brodom do zamka Herenhimze (povratna karta, plaća se na licu mesta) – 7,5 € odrasli / 4 € deca od 4 –
  12 godina / besplatno deca od 0 – 4 godine
   međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 30.000 €) – 7 € (osobe od 18 – 69 god.), 5 € (deca od 0 meseci – 17,99 god.), 13 € (osobe od 70 – 84 god.) .
   osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja. Plaća se u iznosu od 2% od ukupne cene aranžmana.
  Potrebne informacije mogu se dobiti u svim poslovnicama, ili putem telefona.
  PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OBE VRSTE OSIGURANJA
   ulaznice i fakultativne izlete
  Viva sezona 2018. godine I Dvorci Bavarske autobus 6 dana I 3 / 4 I
  NAPOMENA: Svi autobuski polasci u organizaciji turističke agencije VIVA TRAVEL odvijaju se sa glavne autobuske
  stanice u Beogradu ( BAS-a). Za ulazak na perone odakle polaze autobusi neophodno je imati peronsku kartu ( stanični vaučer).
  CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podloţne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika,
  deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):
   Večera u pivnici – 27 €
  NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
   Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih izleta snosi inopartner.
  DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 40% od cene aranžmana
  POPUSTI:
   deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)
   deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju pomoćni ležaj u
  hotelu)
   treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%

  .

 • CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podloţne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika,
  deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):
   Večera u pivnici – 27 €
  NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
   Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih izleta snosi inopartner.
  DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 40% od cene aranžmana
  POPUSTI:
   deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)
   deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju pomoćni ležaj uhotelu)
   treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%

   

  OPŠTE NAPOMENE:                      

  – Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
  – Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
  – Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
  – Svaki komad prtljaga mora biti obelezen tagom sa upisanim podacima putnika (ime i prezime, broj
  telefona)
  – Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisaniBprogram putovanja istaknut u prostorijama agencije  sezona 2018. godine I Dvorci Bavarske autobus 6 dana I 5 / 5 I
  – Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
  – Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
  – Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
  – Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
  – Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
  – Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
  – Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
  – Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
  – Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
  – Molimo Vas da pazljivo proĉitate Opšte uslove putovanja
  Organizator putovanja je Turistička agencija VIVA, licenca OTP br.107/2016. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima
  – Cenovnik za Dvorce Bavarske (Sezona 2018. godine, autobus, 6 dana) br.2 od 28.02.2018.

  Uz ovaj cenovnik važe opšti uslovi putovanja Organizatora putovanja. Turisticka agencija “ SOLE AZUR“ nastupa u svojstvu posrednika!

   

  .

 • OPIS I LOKACIJA HOTELA:

  Smeštaj je u Minhenu (Nemačka) u hotelima u rangu 3* ili 4*. Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u navedenom hotelu do popune mesta:
  HOTEL ZUR POST 3* – www.hotelzurpost-muenchen.de
  Hotel se nalazi u širem centru grada, na desetak minuta vožnje do centra. Na 2 minuta hoda od hotela se nalazi stanica gradskog prevoza. Hotel ima restoran i bar. Svaka soba ima tuš/WC, telefon, TV i mini bar. Doručak – kontinentalni švedski sto.
  MERCURE HOTEL MUNCHEN OST MESSE 3* www.accorhotels.com/gb/hotel-8667-mercure-hotel-muenchenost-messe/index.shtml Hotel se nalazi na liniji gradskog prevoza, na oko 20-ak minuta od centra grada. Hotel ima 167 prostranih soba, restoran, bar i parking. Svaka soba ima kupatilo (tuš/WC), TV, sef i Wi-Fi. Doručak se služi po principu samoposluživanja.

  NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

  – U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis je dostupan na web stranici organizatora
  – Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
  – Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
  – U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
  – Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
  – Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)
  – Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcij

  Uz ovaj cenovnik važe opšti uslovi putovanja Organizatora putovanja. Turisticka agencija “ SOLE AZUR“ nastupa u svojstvu posrednika!

  .

 • NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA :

  NAĈINI PLAĆANJA ARANZMANA:
  1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
  2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana (uz doplatu od 1.5 % po mesecu, na deo koji se plaća odloženo), najkasnije do:
  Za polaske od 01.01. do 01.02.2018……….…………………….15.04.2018.
  Za polaske od 01.02. do 01.04.2018……….…………….…….15.06.2018.
  Za polaske od 01.04. do 01.06.2018……….…………….…….15.08.2018.
  Za polaske od 01.06. do 01.10.2018……….…………….…….15.12.2018.
  Za polaske od 01.10.2018. do 01.02.2019……………….…….15.04.2019.
  3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, 

   

  .

Uz ovaj cenovnik važe opšti uslovi putovanja Organizatora putovanja. Turisticka agencija “ SOLE AZUR“ nastupa u svojstvu posrednika!