Karneval u Veneciji

Karneval u Veneciji

Evropski gradovi, Venecija

Karneval u Veneciji

Vratite se u srednjevekovnu Veneciju kada su se ljudi provodili na karnevalima i balovima pod maskama. Tada je sve bilo dozvoljeno, osim jednog – da se skine maska i otkrije identitet nosioca.
Program i dešavanja na Venecijanskom karnevalu 2018. godine, kao i slike sa prethodnih karnevala možete pronaći na sajtu www.carnevale.venezia.it

Upit za rezervaciju

 • OBILASCI: Trst – Outlet Palmanova – Padova – Verona – Venecija

  Cenovnik – 5dana/2noći – autobuski prevoz

  Termin putovanja Hotel Ukupna cena po osobi
  06.02 – 10.02.2020. Hotel 3* 69 €

  Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS-a na dan uplate.
  Cena iz tabele je u evrima.

  CENA ARANZMANA OBUHVATA:
   prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
   smeštaj u Lidu di Jesolu (2 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama
   obilaske prema programu (Trst) i poseta tržnog centra
   troškove organizacije i vođenja aranžmana
   usluge licenciranog pratioca grupe

  CENA ARANZMANA NE OBUHVATA:
   međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka 
   Osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja. 
  PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OBE VRSTE OSIGURANJA
   ulaznice i fakultativne izlete
   prevoz autobusom do luke Punta Sabioni i brodom iz luke do venecijanskog pristaništa (povratna karta, plaća se na licu mesta) – 20 € odrasli / 15 € deca od 2 – 12 godina / besplatno deca od 0 – 2 godine
   peronsku kartu (stanični vaučer) za ulazak na perone Beogradske autobuske stanice (BAS )

  NAPOMENA: Svi autobuski polasci u organizaciji Turističke agencije VIVA TRAVEL odvijaju se sa glavne autobuske stanice u Beogradu ( BAS-a). Za ulazak na perone odakle polaze autobusi neophodno je imati peronsku kartu ( stanični vaučer). Peronsku kartu (stanični vaučer) moguće je kupiti u turističkoj agenciji po ceni od 50,00 dinara po osobi (deca od 0-2 godine ne plaćaju stanični vaučer) ili direktno na šalterima BAS-a po ceni od 190,00 dinara po osobi .

  CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30
  putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):
   Verona i Padova – 30 € odrasli / 15 € deca
  NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
  Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
  DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 40% od cene aranžmana
  POPUSTI:
   deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)
   deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu)
   treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%
  SOPSTVENI PREVOZ:
   NE POSTOJI MOGUĆNOST UMANJENJA CENE ARANŽMANA ZA SOPSTVENI PREVOZ
   pre polaska na put podići u agenciji vaučer, koji mogu tražiti granične vlasti prilikom ulaska u druge zemalje
   postoji mogućnost dodatnih noćenja uz doplatu u gradovima po izboru (raspitati se u agenciji)
  POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana):
  Doplata za povratni prevoz iz Novog Sada – 20 € (polazak sa parkinga kod železničke stanice)
  OSTALA MESTA – postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima uz autoput Beograd – Zagreb
 • Program putovanja

  1. dan BEOGRAD 
  Polazak oko 22:00 časa sa perona glavne autobuske stanice ( BAS –a ), ulaz iz Karađorđeve ulice, (proveriti 3 dana
  pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Italiji.
  2. dan TRST – OUTLET PALMANOVA (www.palmanovaoutlet.it) – LIDO DI JESOLO
  Jutarnji dolazak u Trst. Panoramski obilazak grada. U podnevnim časovima nastavak putovanja do tržnog centara u
  blizini mesta Palmanova koji je veoma poznat u Evropi – sklop radnji poznatih robnih marki (ženska, muška, dečija i
  sportska garderoba, igračke, stvari za kuću, pokloni, cipele, šminka…). U poslepodnevnim časovima nastavak putovanja
  do Lida di Jesola – jedno od najatraktivnijih letovališta na Jadranu. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
  3. dan LIDO DI JESOLO –PADOVA – VERONA – LIDO DI JESOLO
  Doručak. Nakon doručka mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska Padove, grada u kome su svoj pečat ostavili
  umetnici poput Đota i Donatela. Nakon obilaska Padove, odlazak do Verone– grada Romea i Julije. Po dolasku obilazak
  grada: amfiteatar “Arena”, Trg Bra, Julijina kuća… Nakon obilaska slobodno vreme. U kasnim poslepodnevnim časovima
  povratak u Lido di Jesolo. Noćenje.
  4. dan LIDO DI JESOLO – VENECIJANSKI KARNEVAL
  Doručak. Napuštanje hotela. Odlazak do Venecije grupno ili individualno. Venecija je nekadašnja srednjevekovna
  Mletačka Republika, izgrađena je na 120 ostrva, ima 177 kanala i oko 400 mostova. Po dolasku slobodno vreme. Po želji
  individualni obilazak grada zbog velike gužve (preporuka: most Uzdaha, Duždeva palata, stubovi zaštitnici grada, crkva
  Svetog Marka, toranj, most Rialto, crkva Santa Maria della Salute…). Održavanje svečanosti venecijanskog karnevala na
  kanalu Cannaregio. U poslepodnevnim časovima povratak brodom u luku Punta Sabioni (grupno ili individualno) i
  polazak ka Beogradu. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku prema Beogradu.
  5. dan BEOGRAD
  Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima. (Kraj usluga)

 • NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
   U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici 
   Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
   Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
   U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
   Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

  OPŠTE NAPOMENE:
   Putnici su dužni da prilikom rezervacije aranžmana dostave ispravan broj mobilnog telefona. Organizator putovanja dva dana pred put šalje obaveštenje o polasku sms porukom.
   Ukoliko putnik ne dobije sms poruku, dužan je da kontaktira agenciju radi dobijanja tačnih informacija o polasku.
   Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
   Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
   Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
   Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
   Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
   Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
   Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
   Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
   Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
   Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije

  Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
  Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika
  organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima
  Cenovnik za Karneval u Veneciji (sezona 2020.godine, autobus, 5 dana) br.1 od. 26.10.2020.

  Uz ovaj cenovnik važe opšti uslovi putovanja Organizatora putovanja. Turisticka agencija “ SOLE AZUR“ nastupa u svojstvu posrednika!

 • NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

  1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
  2.30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana najkasnije do 15.06.2020.
  3.platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)

 • OPIS I LOKACIJA HOTELA:
  Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u nekom od navedenih hotela do popune kapaciteta:
  • u Lido Di Jesolu (Italija) sa 3*:
  HOTEL PORTOFINO 3* http://www.hotelportofino.it/
  Hotel se nalazi u blizini rgu Mazzini i 100 metara od plaže. Poseduje restoran, bar. Svaka soba poseduje kupatilo (TUŠ/WC), TV,telefon. Doručak – kontinentalni švedski sto.
  HOTEL PANORAMA 3* http://www.hotelpanorama-jesolo.it/
  Hotel se nalazi u pešačkoj ulici Via Bafile, na oko 500 metara od trga Mazzini i na 20 metara od centra. Hotel poseduje restoran, bar.
  Svaka soba poseduje kupatilo (TUŠ/WC), TV, telefon. Doručak – kontinentalni švedski sto.
  HOTEL APOLLO 3*, www.popohotelsgroup.it
  Hotel se nalazi u blizini Trga Breša i na oko 200 metara od plaže. Hotel poseduje restoran, bar sa terasom, lift, tv salu, parking,besplatan wi-fi internet Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), fen, TV, telefon, sef, klima uređaj. Doručak – kontinentalni švedski sto.
  HOTEL TERRAMARE 3* http://terramare.lido-di-jesolo.hotels-veneto.com/en/
  Hotel se nalazi na oko 50 metara od plaže. Hotel poseduje restoran, bar, parking, besplatan wi-fi internet Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), TV, klima uređaj. Doručak – kontinentalni švedski sto.
  HOTEL COLORADO 3*, http://www.coloradojesolo.com/
  Hotel se nalazi u blizini Piazza Nember i na oko 50 metara od plaže. Hotel poseduje restoran, bar sa terasom, parking, besplatan wi-fi internet Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), fen, TV, sef, klima uređaj. Doručak – kontinentalni švedski sto.