Upit za rezervacije

Podaci o destinaciji
Podaci o putnicima

Odrasle osobe


Podaci o 1. osobi
Podaci o 2. osobi
Podaci o 3. osobi
Podaci o 4. osobi
Podaci o 5. osobi
Podaci o 6. osobi
Deca


Podaci o 1. detetu
Podaci o 2. detetu
Podaci o 3. detetu
Podaci o 4. detetu
Kontakt podaci


Prevoz

Osiguranje

VAŽNA NAPOMENA ZA PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih. Pored toga, lekarske usluge u inostranstvu su veoma skupe, te Vam savetujemo uzimanje zdravstvenog osiguranja.


Da li želite upit ili profakturu?

... na Vama je samo da odaberete ...