Ap Hotel Boutique

AP Hotel Boutique 4*, smešten je u Valoni, od plaže Valona udaljen je 70m. Ovaj hotel nudi restoran, besplatan privatni parking, bar i privatnu plažu.

Ap Hotel Boutique

AP Hotel Boutique 4*, smešten je u Valoni, od plaže Valona udaljen je 70m.

 

Ovaj hotel nudi restoran, besplatan privatni parking, bar i privatnu plažu.

Sve sobe su opremljene flat-screen TV-om sa kablovskim kanalima i imaju sopstveno kupatilo. Gostima su na raspolaganju recepcija koja radi non-stop i posluga u sobi.

U hotelu se svakog jutra služi à-la-carte doručak.

Plaža Plazhi i Vjeter nalazi se na 2,2 km, a vidikovac Kuzum Baba na 2,8 km od smeštajnog objekta AP Hotel Boutique.

Program Putovanja

ROGRAM PUTOVANJA br. 1 od 05.12.2024. - ALBANIJA DRAČ / VALONA / KSAMIL / SARANDA - SOPSTVENI PREVOZ LETO 2024.
Organizator putovanja TA ”Sole Azur”, licenca br. OTP 126/2021 kategorija A od 07.10.2021.

Legenda cenovnika: FB – Pun pansion, doručak, ručak i večera; HB - polupansion, doručak i večera; BB -noćenje sa doručkom; All inc - Sve uključeno, doručak , ručak, večera, užine, domaća alkoholna i bezalkoholna pića po detaljnijem opisu sa sajta hotela ili po pisanoj informaciji agencije . RR – najam , samo noćenje bez ishrane; SV – pogled more; SSV – bočni pogled more; PV – pogled bazen; MV- pogled brdo; GV – pogled bašta; MV – pogled marina; Bunk bed – kreveti na sprat; ground floor – prizemlje; ECO ili PROMO soba – sobe koje se uglavnom nalaze u prizemlju i nemaju pogled na sve prethodno navedeno, mogu biti I skromnije u odnosu na standard sobe (hotel odredjuje u kom delu hotela I koje sobe su ECO/PROMO sobe) i zbog toga se upravo nude po najpovoljnijim cenama; 1/2standardna soba- standardno opremljena po opisu u katalogu površine do 16m2; 1/2 superior soba - veće površine i bolje opremljenosti od standardne. Mezoneta – jedna soba na dva nivoa povezana stepenicama; Family soba- jedna smeštajna jedinica veće površine predvidjena za porodice; Studio – jedna prostorija sa mini kuhinjom; Apartman – veća smeštajna jedinica sa spavaćom i dnevnom sobom. Junior suit - jedna prostorija veće površine. Bungalow soba- poseban deo hotela u bungalovima u prizemlju ili 1. spratu u kome je standardna soba. Deluxe suite- luksuzno opremljen apartman. Superior suit – smeštajna jedinica veće površine od junior suita. Executive suite - apartman sa spavaćom i denvnom sobom luksuzno opremljen; Premium suit - površine oko 40 m 2 , sa dnevnom i spavaćom sobom. A/C - klima uređaj. 
POPUSTI za decu važe samo u pratnji dve punoplatežne osobe, osim ukoliko nije drugačije navedeno u cenovniku. Obavezan dress code za vreme obroka u svim hotelima sa 4* I 5* ( zabrana ulaska u kupaćim kostimima i šorcu , formalan način oblačenja ). Cene su za minimalan boravak 5 noći, za kraći boravak – rezervacija i cene na upit. 
SVE NAVEDENE UDALJENOSTI HOTELA NISU U POTPUNOSTI PRECIZNI, VEĆ SU INFORMATIVNOG KARAKTERA. ISPOD SVAKOG CENOVNIKA JE NAVEDENO STA CENA IZ TABELE OBUHVATA.

Program putovanja:
1.dan dolazak u hotel, smeštaj posle 14h sati, boravak u hotelu na bazi izabrane usluge i dužine boravka Ukoliko je ugovoren hotel na bazi najma sobe suluga je samo najam. 
Za hotel na bazi all inclusive usluge prva usluga je ručak. Za hotel na bazi polupansiona prva usluga je večera. 

Poslednji dan  spram ugovorenog broja noći, poslednja usluga u objektu spram ugovorene usluge (najam, doručak), napuštanje hotela do 10h, kraj programa. 

SANITARNO-EPIDEMIOLOŠKE MERE COVID19:
*zbog sanitarnih mera može doći do promene  načina služenja obroka (umesto švedskog stola osoblje može poslužiti obrok);
*zbog nepredvidive situacije sa merama do kojih moze doci, moze se desiti da neki od sadrzaja objekata ne budu dostupni zbog sanitarno-epidemioloskih mera sto ce Vam biti preodceno u hotelu.
*sve ostale sanitarne mere biće Vam predočene od vlasnika objekta i predstavnika na licu mesta;
*preporuka putnicima Ministarstva saobraćaja je da u autobusu imaju i koriste maske za lice;
*Molimo i putnike, koji putuju sopstvenim prevozom da imaju maske sa sobom;
*Molimo Vas da poštujete sve sanitarne mere zemlje u koju putujete.
*Moguće  je da pre vašeg boravka ili u toku boravka dodje do popuštanja ili do uvodjenja pojedninih sanitarnih mera, na koje mi kao agencija ne možemo imati uticaj. MOLIMO VAS DA IMATE U VIDU DA SVE TO NE ZAVISI OD AGENCIJE, AGENCIJE NE MOGU UTICATI NA PROMENE MERA.

***U trenutku objavljivanja ovog programa putovanja definisani su uslovi ulaska u Albaniju za drzavljane koji poseduju pasos R. Srbije. 
*** Molimo Vas da pratite zvanicna saopstenja nadleznih organa vezano za uslove ulaska i sanitarno epidemioloske mere. 
ARANŽMAN OBUHVATA:
- smeštaj u hotelu na bazi odabrane usluge, za odabrani broj noćenja (minimum 5 noćenja, osim ako nije drugačije navedeno u tabeli). Za boravak kraći od 5 noćenja (ili od u tabeli navedenog minimuma noćenja) cena se uvećava. Detaljne informacije su dostupne u agenciji.

ARANŽMAN NE OBUHVATA 
- zdravstveno putno osiguranje – po važećoj tarifi osiguravajuće kuće.
- Za putnike koji imaju novi (crveni) biometrijski pasoš, polisa zdravstvenog putnog osiguranja je neophodna u zavisnosti od propisa zemalja krajnje destinacije i zemalja u tranzitu. Detaljne informacije su dostupne u agenciji.
- osiguranje od otkaza aranžmana i osiguranje prtljaga
- fakultativne izlete - iz ponude i po cenovniku lokalnog partnera (informacije o programima i cenama potražite u agenciji)
- ostale individualne troškove

V A Ž N E   N A P O M E N E:
*U slučaju nepoštovanja termina za plaćanje, automatski se gubi pravo na popust. U slučaju otkazivanja hotela od strane putnika, agencija se će se pridržavati storno troškova koje naplaćuju hoteli (svaki hotel ima svoje storno troškove, raspitati se u agenciji). 
*Organizator ima pravo da 5 dana pred put otkaze putovanje usled prebukiranosti hotela ili ponudi alternativni smeštaj u drugom objektu iste kategorije i cene. Minimalan broj putnika za relalizaciju nije potreban. 
**Putnik ima mogućnost da raskine ugovor u bilo kom trenutku pre otpočinjanja turističkog putovanja, uz plaćanje odgovarajuće naknade u skladu sa tačkom 12. Opštih uslova putovanja, koji su sastavnim deo svakog ugovora o putovanju.

* U slučaju poremećaju na monetarnom tržištu roba i usluga Organizator zadržava pravo promene cene.
* Rezervacije se rade ,,na upit,, uz depozit putnika , u roku od 48 h po dobijanju potvrde rezervacije, depozit se uplaćuje na prijavu putovanja ili se vraća putniku u slučaju negativnog odgovora hotela. U kraćem roku slanja upita hotela od 15 dana od datuma započinjanja putovanja, depozit je 100% od cene aranžmana. 
* Agencija ne može uticati na spratnost, i deo zgrade smeštaja, niti može zahtevati odredjeni broj sobe.
* Aranžman je individualan i bez pratnje vodiča. Putnici sami biraju datum polaska i dužinu boravka.
* Predstavnici nisu dostupni na svim destinacijama, prisustvo predstavnika zavisi od ino-partnera.
* Maloletna lica, ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati saglasnost oba roditelja na punoletno lice sa kojim putuje. To lice ne moze biti iz agencije.
* Oznaka kategorije hotela u programu putovanja je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. Moguće je da do momenta realizacije turističkog putovanja, u pojedinim slučajevima, dođe do promene kategorije smeštajnog objekta, smanjenja dodatnih sadržajaili nemogućnost korišćenja istih i promene radnog vremena, promene načina usluživanja obroka, kao i kvaliteta i kvantiteta hrane, havarija I smanjenja/proširenja objekta, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
* Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj apartmana ili sobe, sediste u autobusu, ukoliko to nije predvidjeno cenovnikom kao mogucnost doplate.
* U uslovima niske sezone, a nekada i u sezoni, moguće je da neki sadržaji smeštajnog objekta, ugostiteljski i trgovinski objekti u mestu opredelenja nisu u funkciji, za šta Organizator putovanja ne može biti odgovoran.
* Organizator nema informacije o vremenskim prilikama, građevinskoj sezoni, radnom vremenu ugostiteljskih objekata i prodavnica, u i oko smeštajnog objekta, te s toga ne preuzima odgovornost usled eventualne buke u smeštajnim objektima i jedinicama. Organizator, predstavnik ili lokalni partner ne mogu uticati na buku u susednim smeštajnim objektima i jedinicama.
* Fotografije iz kataloga ili sa internet prezentacije unutrašnjih sadržaja smeštajnih objekata i jedinica, ne garantuju da u međuvremenu nije došlo do promena sadržaja i izgleda, kao ni da će putnik dobiti baš smeštajnu jedinicu izgleda, položaja, opremljenosti i veličine kao na fotografiji.
* Putnici su dužni da se pridržavaju hotelskih propisa, kucnog reda, kao i zabrane pušenje u hotelima. Agencija ne snosi odgovornost iz eventualno proisteklih konsekvenci nepridržavanjam hotelskih propisa.
* Organizator nije odgovoran za realizaciju fakultativnih lokalnih izleta predstavnika ino-partnera.
* Bebi krevet na upit prilikom rezervacije , besplatno u većini hotela. 
* Organizator ima pravo da u prvim i poslednjim smenama kada se hotel ne otvara zbog nedovoljne popunjenosti pomeri datum započinjanja usluge ili ponudi alternativni hotel sa istim datumom. 


NAPOMENA ZA PUTNA DOKUMENTA:
- Za putnike koji imaju novi (crveni) biometrijski pasoš, nije potrebna viza.
- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Strani državljani su u obavezi da se sami informišu o viznom režimu zemalja u koje putuju ili kroz koje prolaze.
- Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje u koje putuju (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) informišu u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju ili kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju odredjene drzave.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
- U hotelske sobe/apartmane se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Ukoliko gost želi da zadrži duže sobu , dužan je da izvrši najavu recepciji hotela, kao i da sam plati ovu dodatnu uslugu.
- Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www..soleazur.rs
- Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela
- U većini hotela doručak se služi na bazi švedskog stola, a ručak i večera – klasično usluživanje, u zavisnosti od hotela, izbor između dva ili tri menija (piće nije uključeno u cenu). Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
- U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti krevet mogu biti pomoćni kreveti. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet
- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela
- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
- Iako pojedini hoteli imaju svoje plaže, postoji mogućnost da se suncobrani i ležaljke doplaćuju
- Prilikom prijavljivanja imena putnika za aranžman, obavezno je navesti datum rođenja deteta koje se najavljuje hotelu. Hotel zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka putnika.
- Raspodelu soba vrši isključivo recepcija hotela.Svi vaši dodatni zahtevi i želje biće prosleđeni hotelu, ali agencija ne može da garantuje i realizaciju istih. Garantuje se samo usluga koja je naplaćena.
- Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti , zašta organizator ne snosi odgovornost. U hotelima koji uslugu ishrane služe po principu švedskog stola ( samoposluživanje) postoji mogućnost da se usled nedovoljnog broja gostiju, posluživanje izvrši na osnovu meni-a, sto se ne smatra promenom aranžmana.
- Strogo je zabranjeno unošenje hrane i pića u hotelski objekat.
- Postoji mogucnost razlikovanja smestajnih jedinica u izgledu u okviru istog smestajnog objekta
ALL INCLUSIVE - SVE UKLJUČENO: Molimo Vas da prilikom potpisivanja ugovora, preuzmete i all inclusive koncept za vaš hotel (hoteli zadržavaju pravo promene ALL Inclusive koncepta tokom sezone)
POMOĆNI KREVET: U najvećem broju objekata je na rasklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, što može značajno uticati na prostor u Vašoj sobi.
KLIMA UREĐAJ: Funkcionisanje klima uređaja zavisi od sezone i poslovne politike hotela.
Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.NAČIN PLAĆANJA:
Cene su izražene u eurima(kod svakog hotela je naglaseno ispod tabele da li su po osobi ili smeštajnoj jedinici), a plaćanje se vrši isključivo u dinarima po srednjem kursu NBS na dan uplate
. Rezervacija je konačna uplatom avansa. Prilikom prijave putnik je u obavezi da odabere način plaćanja. Započeti način plaćanja ne može se kasnije menjati.
 *Avans 30% prilikom rezervacije, ostatak 15 dana pre polaska.
* A vans 40% prilikom rezervacije , ostatak odloženo, deponovanjem čekova gradjana ili administrativnom zabranom do 15.12.2024. god. BEZ KAMATE. .Datumi realizacije čekova su 10. i 25. u mesecu (sem decembra kada su datumi realizacije 10. i 15.12.2024.)
* Kreditnim karticama BANKE INTESA na 6 rata bez kamate
* Potrošačkim kreditom, po uslovima koje odredjuje banka na dan sklapanja ugovora o kreditiranju.
Prilikom svake uplate se obračunava ekvivalent u eur , i ostatak duga je u eur . Uplaćeni iznos ne podleže promeni. 
Uz ovaj program putovanja sastavni deo su i cenovnici hoteli 2024, kao i opisi sa sajta www.soleazur.rs . I NAPOMENE.
Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja I NAPOMENE (koje su sastavni deo ovog programa). Organizator putovanja je Turistička agencija Sole Azur, licenca OTP br. 126/2021 kategorija A. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Turističke agencije Sole Azur uskladjeni sa Yuta standardom i Zakonom o turizmu i NAPOMENE. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
 
PRIJATAN ODMOR ŽELI VAM T.A. “ SOLE AZUR”

Albanija (Bus) - Ap Hotel Boutique

  • Jul 2024
  • Avgust 2024
  • Septembar 2024

Ap Hotel Boutique

DOSTUPNI POPUSTI

Vrsta popustaRezervacijaPrijavaSmeštajOstalo

Cene u tabeli su izražene u EUR po osobi dnevno
Cene u tabeli su bez popusta

DOUBLE SEA VIEW Noćenje sa doručkom
Tip
Od
Do
Smeštaj
11/07/2024
31/08/2024
Smeštaj
01/09/2024
15/09/2024
Smeštaj
16/09/2024
31/12/2024
Dvokrevetna po osobi
Prvo dete 0-1.99 go.
Prvo dete 2-3.99 go.
Prvo dete 4-11.99 go.
83.00
-/-
-/-
11.00
55.00
-/-
-/-
11.00
39.00
-/-
-/-
11.00


Albanija (Bus)

Program Putovanja

Program Putovanja
ALBANIJA LETO 2024
Drač,Valona,Saranda,Ksamil
                                                                                                               
Program putovanja broj 2 od 09.03.2024.
PROGRAM PUTOVANJA -  BUS PREVOZ
PROGRAM PUTOVANJA (8 DANA/7 NOĆI ; 15 DANA/14 NOĆI)


Drač – Datumi – 01.06.,08.06.,15.06.,22.06.,29.06.,06.07.,13.07.,20.07.,27.07.,03.08.,10,08.,17.08.,24.08.,31.08.,07.09. i 14.09.
*Polazak je dan ranije u odnosu na gore navedene datume
Cena bus karte za odrasle je 75 eur / za decu do 9.99 godina je 65 eur

Valona,Saranda,Ksamil - Datumi - 01.06.,08.06.,15.06.,22.06.,29.06.,06.07.,13.07.,20.07.,27.07.,03.08.,10,08.,17.08.,24.08.,31.08.,07.09. i 14.09.
*Polazak je dan ranije u odnosu na gore navedene datume
Cena bus karte za odrasle je 90 eur / za decu do 9.99 godina je 85 eur


BUS PREVOZ:
1. dan BEOGRAD – ALBANIJA
Polazak iz Beograda (Sastanak putnika kod Kuće cveća 25 Maj)
(proveriti 2 dana ranije tačno mesto sastanka i vreme polaska)
2.dan dolazak u Albaniju u prepodnevnim satima.Smeštaj u ugovorene smeštajne jedinice.Noćenje.
2 – 8/15 dan Boravak u izabranom hotelu, na bazi izabrane usluge. Slobodno vreme za kupanje, odmor, fakultativne izlete i individualne aktivnosti po želji putnika
8/15 dan : povratak ALBANIJA – BEOGRAD
Napuštanje smeštaja prema hotelskim pravilima. (Slobodno vreme do polaska busa za program na busu - okvirno oko 14h po lokalnom vremenu)
Polazak po dogovorenoj satnici (tačno vreme i mesto polaska se dobija dan pred put).
9/16 dan Dolazak u Beograd u jutarnjim satima. Kraj aranžmana.JEDINSTVENA CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
• smeštaj u hotelima na bazi izabrane usluge prema tabeli iz cenovnika (8 dana/7 noći ; 15 dana/14 noći)
• usluge predstavnika organizatora aranžmana ili ino-partnera na destinaciji
• troškove organizacije i vođenja aranžmana
- Cena bus karte za odrasle je 75 eur / za decu do 9.99 godina je 65 eur (Drač)
- Cena bus karte za odrasle je 90 eur / za decu do 9.99 godina je 85 eur (Valona,Saranda,Ksamil)


CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
• Doplate za sobe sa pogledom na more, bungalove itd…
• Fakultativne izlete koje organizuje naš ino-partner.
• međunarodno zdravstveno osiguranje za period boravka 8/15 dana (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 30.000 €). Potrebne informacije mogu se dobiti u našoj poslovnici, ili putem telefona.
• Osiguranje od otkaza ili prekida turistickog putovanja.Potrebne informacije mogu se dobiti u našoj poslovnici, ili putem telefona.
PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OBE VRSTE.


CENE ZA DECU: Važe samo uz dve punoplatežne osobe
1. ‐ dete do 2 god. - Dete ove starosti nema ishranu u hotelu,ni krevet u hotelu,plaćaju samo bus kartu ukoliko autobusom putuju
2. ‐ dete koje ima besplatan smeštaj plaća samo iznos bus karte, ima obroke i  ostale usluge osim sopstvenog kreveta.
3. ‐ dete koje ostvaruje određeni popust ima sve usluge iz programa, osim što umesto standardnog kreveta ima pomoćni ležaj ili deli ležaj sa nekim.
Za ostvarivanje popusta kod dece, merodavan je datum rođenja i starost deteta u momentu putovanja.
NAPOMENA ZA VIZU: · Viza nije potrebna  - važi samo za putnike koji imaju pasoš Republike Srbije.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
*POTVRDA REZERVACIJE SE DOBIJA 48 SATI PO UPLATI AKONTACIJE
U slučaju nedobijanja potvrde, putnik ima pravo na refundaciju celokupnog iznosa uplaćenog avansa ili mogućnost da bira  neki drugi hotel.
*SVE PREVENTIVNE MERE, KOJE SE TIČU KORONE SU PODLOŽNE PROMENI I AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST ZA ISTE.
* SVE OSTALE MERE KOJE SE PREDUZIMAJU U HOTELU KOJI STE ODABRALI , BICE VAM PREDOCENE  PRILIKOM PRIJAVLJIVANJA U HOTEL.
 Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti,zašta organizator ne snosi odgovornost.PUTNA DOKUMENTA: Na polasku je neophodno obaviti čekiranje, predaju prtljaga i pasošku kontrolu. Planirajte vreme za put, zbog mogućih zakašnjenja ( saobraćajne gužve, radova na putu i sl.). Agencija neće snositi odgovornost ukoliko putnik nije stigao zbog zakašnjenja u dolasku na mesto polaska 
Za te putnike primenjivaće se skala  iz OPŠTIH USLOVA PUTOVANJA- kao da su odustali na dan polaska.
Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti vaţzeci još 6 meseci po povratku sa putovanja.
Ponesite i vaučer, koji ste dobili u agenciji prilikom isplate svog aranžmana.
*Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog  neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika.
*Sve posledice gubitka ili kradje pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik.
*Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.
*Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
*Putnik ima mogućnost da raskine ugovor u bilo kom trenutku pre otpočinjanja turističkog putovanja, uz plaćanje odgovarajuće naknade u skladu sa tačkom 12. Opštih uslova putovanja, koji su sastavnim deo svakog ugovora o putovanju.
Obaveza putnika je da vodi računa o svom prtljagu.
Vreme polaska iz hotela biće blagovremeno istaknuto u hotelu. Ukoliko ta informacija nije istaknuta, kontaktirajte predstavnika.
Molimo Vas da budete na recepciji hotela 15 min pre zakazanog vremena. Vratite ključeve ( od sobe, sefa) proverite sva putna dokumenta i platite račune.


 NAČIN PLAĆANJA:
 Cene su izražene u evrima (kod svakog hotela je naglaseno ispod tabele da li su po osobi ili smeštajnoj jedinici), a plaćanje se vrši isključivo u dinarima po  srednjem kursu NBS na dan uplate.
 Rezervacija je konačna uplatom avansa. Prilikom prijave putnik je u obavezi da odabere način plaćanja. Započeti način plaćanja ne može se kasnije menjati.
 *Avans 40% prilikom rezervacije, ostatak 15 dana pre polaska.
 *Avans 40% prilikom rezervacije , ostatak odloženo, deponovanjem čekova gradjana ili administrativnom zabranom do 15.12.2024. god. BEZ KAMATE. .Datumi realizacije  čekova su 10. i 25. u mesecu (osim decembra kada su datumi realizacije 10. i 15.12.2024.)
 *Kreditnim karticama BANKE INTESA na 6 rata bez kamate
 *Potrošačkim kreditom, po uslovima koje odredjuje banka na dan sklapanja ugovora o kreditiranju.
U slučaju poremaćaja na tržištu roba i usluga, ili monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo na korekciju cena na neplaćeni deo aranžmana. Za uplaćeni deo aranžmana cena ostaje nepromenjena.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
- U hotelske sobe/apartmane se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Ukoliko gost želi da zadrži duže sobu , dužan je da izvrši najavu recepciji hotela, kao i da sam plati ovu dodatnu uslugu.
- Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www..soleazur.rs
- Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela
- U većini hotela doručak se služi na bazi švedskog stola, a ručak i večera – klasično usluživanje, u zavisnosti od hotela, izbor između dva ili tri menija (piće nije uključeno u cenu). Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
- U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti krevet mogu biti pomoćni kreveti. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet
- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela
- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
- Iako pojedini hoteli imaju svoje plaže, postoji mogućnost da se suncobrani i ležaljke doplaćuju
- Prilikom prijavljivanja imena putnika za aranžman, obavezno je navesti datum rođenja deteta koje se najavljuje hotelu. Hotel zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka putnika.
- Raspodelu soba vrši isključivo recepcija hotela.Svi vaši dodatni zahtevi i želje biće prosleđeni hotelu, ali agencija ne može da garantuje realizaciju istih.
Garantuje se samo usluga koja je naplaćena.
- Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti , za šta organizator ne snosi odgovornost. U hotelima koji uslugu ishrane služe po principu švedskog stola ( samoposluživanje) postoji mogućnost da se usled nedovoljnog broja gostiju, posluživanje izvrši na osnovu meni-a, sto se ne smatra promenom aranžmana.
- Strogo je zabranjeno unošenje hrane i pića u hotelski objekat.
- Postoji mogucnost razlikovanja smestajnih jedinica u izgledu u okviru istog smestajnog objekta
ALL INCLUSIVE - SVE UKLJUČENO: Molimo Vas da prilikom potpisivanja ugovora, preuzmete i all inclusive koncept za vaš hotel
 (hoteli zadržavaju pravo promene ALL Inclusive koncepta tokom sezone)
POMOĆNI KREVET: U najvećem broju objekata je na rasklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, što može značajno uticati na prostor u Vašoj sobi.
KLIMA UREĐAJ: Funkcionisanje klima uređaja zavisi od sezone i poslovne politike hotela.
Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da  utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.
Aranžman je rađen na bazi od minimum 120 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja I NAPOMENE (koje su sastavni deo ovog programa). Organizator putovanja je Turistička agencija Sole Azur, licenca OTP br. 126/2021 kategorija A od 15.10.2021. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Turističke agencije Sole Azur uskladjeni sa Yuta standardom i Zakonom o turizmu i NAPOMENE. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
                           
 PRIJATAN ODMOR ŽELI VAM T.A. “ SOLE AZUR”.


Ap Hotel Boutique

SADRŽAJ HOTELA

  • A la carte restoran
  • Bar
  • Parking
  • Privatna plaža
  • Restoran
  • Suncobrani i ležaljke