Reklamacije

U skladu sa članom 56. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS, broj 62/2014),
Privredno društvo za trgovinu, turizam i usluge Sole Azur d.o.o. Beograd izdaje:

OBAVEŠTENJE

o načinu i mestu prijema reklamacija

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno, pisanim putem, pozivom na telefon 011/3626-015 ili elektronskim putem slanjem email-a na adresu dobavljača info@soleazur.rs , a sve to u objektu gde je roba kupljena ili u objektu na adresi Gospodar Jovanova 46, Beograd, uz obaveznu dostavu računa sa fiskalnim isečkom ili dostavu samo fiskalnog računa.

Lica zadužena za prijem reklamacija:

1. Milica Ristović, tel. 011/3626-015

Politika privatnosti “Sole Azur” d.o.o. :

Obaveštavamo Vas da turistička agencija „Sole Azur“ doo Beograd prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti svih svojih putnika u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.

Podatak o ličnosti jeste svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime, prezime, identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Napominjeno da „Sole Azur“ doo Beograd od svojih putnika prikuplja informacije potrebne za pružanje svojih usluga i omogućavanje realizacije ugovorenog turističkog aranžmana i to:

 • Ime i prezime,
 • JMBG i datum rođenja,
 • Adresu stanovanja,
 • Broj pasoša,
 • E-mail adresu.

„Sole Azur“ doo Beograd ima pravo da lične podatke svojih putnika učini dostupnim trećim licima kao što su ino-partneri, turistički vodiči, hotelijeri, prevoznici i sl, u cilju realizacije ugovorenog turističkog aranžmana i u periodu potrebnom da se ovi aranžmani realizuju.

Lice na koje se odnosi podatak koje je prikupio SOLE AZUR doo Beograd ima sledeća prava:

 • pravo na pristup prikupljenim podacima;
 • pravo na ispravku prikupljenog podatka;
 • pravo na brisanje prikupljenih podataka;
 • pravo da zahetva ograničenje korišćenja prikupljenih podataka;
 • pravo na prenosivost podataka;
 • pravo na prigovor i
 • pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja.

Rukovalac podacima o ličnosti je „SOLE AZUR“ doo Beograd, Gospodar Jovanova 46, MB: 20332336, PIB: 105167909.

SOLE AZUR doo Beograd zadržava pravo da izmeni svoju politiku privatnosti u bilo kom trenutku.